Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

Postgraduate Studies
VII Edition

  more

Specializations
Wondering over the choice of specialization?

  more

Research Projects
Current Projects

  more

Service
Our offer for companies & research centers

  more

Download

  more  DVMP on Facebook

Events

September 26 2017
MAY

16

Seminar
Seminar will be held on Tuesday, May 16th 2017 at 11:00 a.m., room 125
Speaker: dr Dejan Prvulovic,
University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

APR

7-9

Green Days 2017
Department of Vegetable and Medicinal Plants is pleased to invite everyone for the lectures, worksshops and exhibition in the Herbal Zone during Green Days 2017, April 7-9 in Ptak Warsaw Expo. Programme download (3 MB). 

MAR

30

Seminar
Seminar will be held on Thursday, March 30th 2017 at 12:15 a.m., room 125
Speaker: Prof Dejana Pankovic,
EDUCONS Univerzitet, Faculty of environmental governance and corporate responsibility - Sremska Kamenica, Serbia
Title: Intoduction. Study case of natural plant population - Verbascum. Study case of parasitic plant Orobanche cumana - its diversity and significance in agronomy

Hot News

Informacja o realizacji projektu badawczego
2017 06 01
W Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych, SGGW w Warszawie w 2017 roku realizowany będzie projekt badawczy, finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pt. Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi - badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn niezamierzonego występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym; określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom
Cel projektu:
Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie zasad dobrej praktyki ekologicznego zbioru dziko rosnących roślin leczniczych i pozbiorczego postępowania z surowcami pochodzącymi z tych roślin.
Decyzja nr. HOR.re.027.6.2017
kierownik projektu: dr Katarzyna Bączek
Planowana data opublikowania rezultatów projektu: 15 listopada 2017 r.
Miejsce opublikowania w Internecie rezultatów projektu:
serwer 1) http://krwil.sggw.pl/index.php?section=download
oraz
serwer 2) http://krwil.pl/index.php?section=download
Rezultaty projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym i leśnym.
 
Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego
2016 11 10
Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi - Badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn niezamierzonego występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom.
serwer 1)
oraz
serwer 2)
 
Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego
2016 11 10
Badania w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla towarowej, ekologicznej uprawy rumianku pospolitego; w ramach obszaru badawczego: Warzywnictwo, w tym uprawy ziół metodami ekologicznymi; Badania w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla towarowej uprawy ekologicznej warzyw i ziół.
serwer 1)
oraz
serwer 2)
 


↑