Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

Postgraduate Studies
VIII Edition

  more

Specializations
Wondering over the choice of specialization?

  more

Research Projects
Current Projects

  more

Service
Our offer for companies & research centers

  more

Download

  more  DVMP on Facebook

Events

November 16 2018
The gardeners foot does not spoil the garden
MAY

16

Seminar
Seminar will be held on Tuesday, May 16th 2017 at 11:00 a.m., room 125
Speaker: dr Dejan Prvulovic,
University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

APR

7-9

Green Days 2017
Department of Vegetable and Medicinal Plants is pleased to invite everyone for the lectures, worksshops and exhibition in the Herbal Zone during Green Days 2017, April 7-9 in Ptak Warsaw Expo. Programme download (3 MB). 

MAR

30

Seminar
Seminar will be held on Thursday, March 30th 2017 at 12:15 a.m., room 125
Speaker: Prof Dejana Pankovic,
EDUCONS Univerzitet, Faculty of environmental governance and corporate responsibility - Sremska Kamenica, Serbia
Title: Intoduction. Study case of natural plant population - Verbascum. Study case of parasitic plant Orobanche cumana - its diversity and significance in agronomy

Hot News

New PhD Student Welcome
2017 10 01
M.Sc. Zuzanna Łyszcz had started their doctoral studies since October 1, 2017. 
Informacja o realizacji projektu badawczego
2017 06 01
W Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych, SGGW w Warszawie w 2017 roku realizowany będzie projekt badawczy, finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pt. Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi - badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn niezamierzonego występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym; określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom
Cel projektu:
Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie zasad dobrej praktyki ekologicznego zbioru dziko rosnących roślin leczniczych i pozbiorczego postępowania z surowcami pochodzącymi z tych roślin.
Decyzja nr. HOR.re.027.6.2017
kierownik projektu: dr Katarzyna Bączek
Planowana data opublikowania rezultatów projektu: 15 listopada 2017 r.
Miejsce opublikowania w Internecie rezultatów projektu:
serwer 1) http://krwil.sggw.pl/index.php?section=download
oraz
serwer 2) http://krwil.pl/index.php?section=download
Rezultaty projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym i leśnym.
 
Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego
2016 11 10
Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi - Badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn niezamierzonego występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom.
serwer 1)
oraz
serwer 2)
 


↑