Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

Postgraduate Studies
IX Edition

  more

Specializations
Wondering over the choice of specialization?

  more

Research Projects
Current Projects

  more

Service
Our offer for companies & research centers

  more

Download

  more  DVMP on Facebook

Events

December 14 2019
All gardeners know better than other gardeners
MAY

16

Seminar
Seminar will be held on Thursday, May 16th 2010 at 10:00 a.m., room 125
Speaker: dr Danka Radic,
University of Educons, Sremska Kamenica, Serbia

APR

17

Easter meeting
Easter meeting will be held on Wednesday, April 17th 2019 at 1:00 p.m., room 23.
We invite all employees, PhD students, students and supporters of the Chair!

NOV

30

National Agricultural Exhibition
Department of Vegetable and Medicinal Plants is pleased to invite everyone for National Agricultural Exhibition
November 30 - December 2, 2018
International Poznan Fair
pavilion 8, stand 11
organized by The Ministry of Agriculture and Rural Development
 

Hot News

Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego
2019 11 14
Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn występowania w surowcach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom. Sprawozdanie z zadania realizowanego w ramach badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego, dotacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr PJ.re.027.2.2019 z dn. 24.04.2019 r.
serwer 1)
oraz
serwer 2)
 
Informacja o realizacji projektu badawczego
2019 06 06
W Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych, SGGW w Warszawie w 2019 roku realizowany będzie projekt badawczy, finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
pt. Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w zakresie okreœlenia źródeł oraz przyczyn niezamierzonego występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom.
Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr PJ.re.027.2.2019
Cel projektu
1) określenie przydatności wybranych roślin o wysokiej zdolności do kumulowania substancji niedozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym jako gatunków wskaŸnikowych przy typowaniu stanowisk naturalnych do ekologicznego zbioru surowców zielarskich
2) opracowanie metod ekologicznego zbioru wybranych gatunków roœlin leczniczych i aromatycznych występujących na zróżnicowanych stanowiskach naturalnych, z uwzględnieniem ich wydajnoœci surowcowej i prognozowania wielkoœci zbioru oraz pozbiorczego postępowania z ekologicznymi surowcami
3) opracowanie cyklu szkoleń dla przedstawicieli podmiotów certyfikujących oraz dla zbieraczy ziół i pracowników punktów skupu ziół, w zakresie pozyskiwania ekologicznych surowców zielarskich ze stanowisk naturalnych.
Planowana data opublikowania rezultatów projektu: 15 listopada 2019 r.
Miejsce opublikowania w Internecie rezultatów projektu: http://krwil.sggw.pl
Rezultaty projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym i leśnym.
 
Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego
2018 11 20
Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w zakresie możliwości wykorzystania substancji podstawowych w ochronie warzyw i ziół w uprawie ekologicznej. Sprawozdanie z zadania realizowanego w ramach badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego dotacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
HOR.re.027.7.2018 z dn. 24.04.2018 r.
serwer 1)
oraz
serwer 2)
 


↑