Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

didactics

Home > Didactics > Courses

Supporting documents for the teaching courses

Teaching Coursesfacebook

Kierownik studiów:
Prof. Marek Gajewski
Sekretariat studiów:
Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW
Wymagania:
ukończone studia wyższe dowolnego kierunku, dyplom licencjata, inżyniera lub magistra
Czas trwania:
2 semestry, 12 zjazdów w ciągu trwania studiów (soboty i niedziele)
Opłata:
4 000 zł łącznie za dwa semestry, płatne dwóch równych ratach przed rozpoczęciem semestrów
Zasady naboru:
według kolejności zgłoszeń, liczba osób: do 30
Termin zgłoszeń:
do 30 września 2017


Osoby zainteresowane studiami powinny dostarczyć następujące dokumenty:

  • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów,
  • kwestionariusz osobowy z podaniem o przyjęcie na studia (dostępny tu).Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym na adres:
   Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych
   ul. Nowoursynowska 159
   02-776 Warszawa
   budynek nr 35, pokój 21


O przyjęciu na studia zawiadomimy pocztą elektroniczną. Prosimy podać swój adres e-mail i numer telefonu!

do pobrania
  Informator

  Zasady rekrutacji i odplatności

  Kwestionariusz osobowy

  Regulamin Studów Podyplomowych

  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia

  Wzór strony tytułowej

  ZaświadczenieINFORMACJE OGÓLNE:
Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie - VII edycja

Postgraduate Studies →

Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja na kolejną, siudmą, edycję Studiów Podyplomowych Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia - jakość i wykorzystanie (rok akademicki 2017/2018). Osoby zainteresowanie proszone są o nadesłanie pocztą wymaganych dokumentów (kwestionariusz + odpis dyplomu ukończenia studiów) na adres podany po prawej. Informacje na temat zasad rekrutacji i odpłatności są również dostępne tu.
Ze względu na duże zainteresowanie studiami, aby zasięgnąć informacji o aktualnym stanie rekrutacji i dostępnoœci miejsc, a także aby zasięgnąć dodatkowych informacji o studiach, można przesłać list elektroniczny z zapytaniem na adres Kierownika Studiów.

Kierownik Studiów Podyplomowych
prof. dr hab. Marek Gajewski
marek_gajewski@sggw.pl
tel. +48 22 59 322 50
Program studiów uwzględnia tematykę kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego wymaganą do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. Zajęcia na VII edycji tych studiów odbywać się będą od paŸdziernika 2017 do czerwca 2018 r., w cyklu 12 zjazdów w sobotnio-niedzielnych. Kandydaci powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) dowolnego kierunku. Studia adresowane sš do osób pragnących pogłębić wiedzę na tematy związane z wykorzystaniem roślin leczniczych oraz o wysokiej aktywności biologicznej – w profilaktyce zdrowotnej oraz z oceną ich jakości i technologią obrotu. Studia mogš zainteresować osoby pragnšce założyć firmę zajmującą się produkcją, przechowywaniem, obrotem i przetwórstwem surowców roślinnych, tzw. zdrowej żywnoœci. Tematyka studiów może także zainteresować osoby o nastawieniu hobbystycznym, pragnącym poszerzyć swoją wiedzę na temat ciekawych gatunków roślin, zdrowego trybu odżywiania, składników żywności wpływających pozytywnie na kondycję człowieka i dobre samopoczucie. Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia: towaroznawstwo roślin prozdrowotnych i leczniczych z elementami biologii i metod uprawy, metody przechowywania, pakowania i konserwacji surowców roœlinnych, podstawy dietetyki i suplementacji diety, metody oceny jakoœci surowców roœlinnych, aromaterapia roœlinna, charakterystyka leków roślinnych i zasady obrotu, farmakognozja, elementy farmakologii, anatomii i fizjologii człowieka oraz zagadnienia bezpieczeństwa żywnoœci.
   Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z SGGW w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajęcia praktyczne będą prowadzone w laboratoriach SGGW oraz w terenie, w tym w firmie zielarskiej na Podlasiu.

Lecturer(s):
specjaliści ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

↑