Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

news

Events

MAY

16

Seminar
2019 05 16
Seminar will be held on Thursday, May 16th 2010 at 10:00 a.m., room 125
Speaker: dr Danka Radic,
University of Educons, Sremska Kamenica, Serbia

APR

17

Easter meeting
2019 04 17
Easter meeting will be held on Wednesday, April 17th 2019 at 1:00 p.m., room 23.
We invite all employees, PhD students, students and supporters of the Chair!

NOV

30

National Agricultural Exhibition
2018 11 30
Department of Vegetable and Medicinal Plants is pleased to invite everyone for National Agricultural Exhibition
November 30 - December 2, 2018
International Poznan Fair
pavilion 8, stand 11
organized by The Ministry of Agriculture and Rural Development
 

MAY

16

Seminar
2017 05 16
Seminar will be held on Tuesday, May 16th 2017 at 11:00 a.m., room 125
Speaker: dr Dejan Prvulovic,
University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

APR

7-9

Green Days 2017
2017 04 7-9
Department of Vegetable and Medicinal Plants is pleased to invite everyone for the lectures, worksshops and exhibition in the Herbal Zone during Green Days 2017, April 7-9 in Ptak Warsaw Expo. Programme download (3 MB).
 

↑
News

KRWiL
New PhD Student Welcome
2017 10 01
M.Sc. Zuzanna Łyszcz had started their doctoral studies since October 1, 2017. 
KRWiL
Informacja o realizacji projektu badawczego
2017 06 01
W Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych, SGGW w Warszawie w 2017 roku realizowany będzie projekt badawczy, finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pt. Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi - badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn niezamierzonego występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym; określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom
Cel projektu:
Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie zasad dobrej praktyki ekologicznego zbioru dziko rosnących roślin leczniczych i pozbiorczego postępowania z surowcami pochodzącymi z tych roślin.
Decyzja nr. HOR.re.027.6.2017
kierownik projektu: dr Katarzyna Bączek
Planowana data opublikowania rezultatów projektu: 15 listopada 2017 r.
Miejsce opublikowania w Internecie rezultatów projektu:
serwer 1) http://krwil.sggw.pl/index.php?section=download
oraz
serwer 2) http://krwil.pl/index.php?section=download
Rezultaty projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym i leśnym.
 
KRWiL
Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego
2016 11 10
Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi - Badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn niezamierzonego występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom.
serwer 1)
oraz
serwer 2)
 
KRWiL
Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego
2016 11 10
Badania w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla towarowej, ekologicznej uprawy rumianku pospolitego; w ramach obszaru badawczego: Warzywnictwo, w tym uprawy ziół metodami ekologicznymi; Badania w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla towarowej uprawy ekologicznej warzyw i ziół.
serwer 1)
oraz
serwer 2)
 
KRWiL
Informacja o realizacji projektu badawczego
2016 05 23
W Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych, SGGW w Warszawie w 2016 roku realizowany będzie projekt badawczy, współfinansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pt. Badania w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla towarowej, ekologicznej uprawy rumianku pospolitego; w ramach obszaru badawczego: Warzywnictwo, w tym uprawy ziół metodami ekologicznymi; Badania w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla towarowej uprawy ekologicznej warzyw i ziół.
Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie udoskonalonej metody ekologicznej uprawy rumianku prowadzącej do uzyskania najwyższej jakości surowca charakteryzującego się wysokim udziałem koszyczków kwiatowych, wolnych od niesurowcowych części rumianku (łodyg i liści) oraz szkodliwych obcych zanieczyszczeń roślinnych, a przede wszystkim tych zawierających alkaloidy pirolizydynowe.
Planowana data opublikowania rezultatów projektu: 15 listopada 2016 r.
Miejsce opublikowania w Internecie rezultatów projektu: http://krwil.sggw.pl/index.php?section=download
Rezultaty projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym i leśnym.
 

↑