Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

research

Home > Research > Research Projects

LED

LED
Photo J. Przybył

Current Projects

Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi - Badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn niezamierzonego występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom.
no.: HOR.re.027.6.2017
2017

manager: Dr. Katarzyna Bączek
executors: prof. dr hab. Zenon Węglarz, dr Olga Kosakowska, dr Ewelina Pióro-Jabrucka, prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz, dr Jarosław L. Przybył, prof. dr hab. Jerzy Szymona

W Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych, SGGW w Warszawie w 2017 roku realizowany będzie projekt badawczy, finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pt.
Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi - 
Badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn niezamierzonego występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom.

HOR.re.027.6.2017
Cel projektu:
Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie zasad dobrej praktyki ekologicznego zbioru dziko rosnących roślin leczniczych i pozbiorczego postępowania z surowcami pochodzącymi z tych roślin.
Planowana data opublikowania rezultatów projektu: 15 listopada 2017 r.
Miejsce opublikowania w Internecie rezultatów projektu: http://krwil.sggw.pl
Rezultaty projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym i leśnym.

 

Badania nad zróżnicowaniem między- i wewnątrzpopulacyjnym pierwiosnki lekarskiej (Priluma officinalis L.), Różeńca górskiego(Rhodiola rosea L.) i turówki leśniej (Hierochloë australis (Schrad.) Roem et Schult.)
no.: HORhn801-12/11 zadanie nr. 112 z dn. 13.04.2011
2011, temat ciągły

manager: Prof. Zenon Węglarz
executors: dr Bączek K., dr Pawełczak A., dr Przybył J., dr Pelc M., mgr Kuczerenko A., mgr Ejdys M., Gzowska M.

 more →


Metody uprawy i wprowadzania do uprawy ziół metodami ekologicznymi oraz metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczania chwastów w ekologicznych uprawach zielarskich
no.: PKre-029-33-30/11(107)
2011, temat ciągły

manager: Prof. Zenon Węglarz
executors: dr Bączek K., dr Kosakowska O., dr Pelc M., dr Pióro-Jabrucka E., dr Przybył J., dr Wiśniewska M., mgr Kuczerenko A., mgr Ejdys M., Gzowska M.

 more →
↑