Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

search

Search

Staff
Dr. Olga Kosakowska →
Assistant Professor
tel. +48 22 59 322 47 room 115

↑

Research Projects
Metody uprawy i wprowadzania do uprawy ziół metodami ekologicznymi oraz metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczania chwastów w ekologicznych uprawach zielarskich →
2011, temat ciągły, no.: PKre-029-33-30/11(107)
manager: Prof. Zenon Węglarz
executors: dr Bączek K., dr Kosakowska O., dr Pelc M., dr Pióro-Jabrucka E., dr Przybył J., dr Wiśniewska M., mgr Kuczerenko A., mgr Ejdys M., Gzowska M.
Program wieloletni pod nazwą Ulepszanie roślin dla zrównoważonych agroekosystemów, wysokiej jakośći żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe
2011-2013, no.: HORzg8421/6/2001
manager: Prof. Zenon Węglarz
executors: dr Bączek K., dr Przybył J., dr Pióro-Jabrucka E., dr Kosakowska O., mgr Kuczerenko A., mgr Ejdys M., Gzowska M.
Przydatność wybranych populacji dziko rosnących roślin leczniczych z rodziny różowatych dla przemysłu zielarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem występujących w nich związków fenolowych i sterolowych →
2007-2010, Projekt badawczy rozwojowy, no.: R12 06803
manager: Prof. Zenon Węglarz
executors: dr Geszprych A., dr Capecka E., dr Kosakowska O., dr Kunicki E., dr Pelc M., dr Przybył J., dr Pióro-Jabrucka E.
Wpływ niektórych czynników agrotechnicznych, warunków przechowywania oraz traktowania 1-MCP na gromadzenie się związków sterolowych oraz aktywność antyoksydacyjną brokułu (Brassica oleracea var. botrytis italica Plenck.) →
2005-2008, Projekt badawczy własny, no.: 2 PO6 R 025 29
manager: Prof. Marek Gajewski
executors: dr Przybył J., dr Kosakowska O.

↑

Reviewed Publications
Węglarz Z., Angielczyk M., Kosakowska O., Przybył J.L. 2015: Variability of southern sweet-grass (Hierochloe australis /Schrad./ Roem et Schult.) wild growing populations occuring in eastern Poland. Herba Polonica
Bączek K., Cygan M., Przybył J.L., Kosakowska O., Węglarz Z. 2012: Seasonal variation of phenolics content in above- and underground organs of dropwort (Filipendula vulgaris Moench). Herba Polonica 58(3): 34-32
more →
Kraśniewska K., Gniewosz M., Bączek K., Kosakowska O. 2011: Przeciwdrobnoustrojowa aktywność kłączy bergenii grubo listnej (Bergenia crassifolia (L.) Fritsch. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 44(3): 662-666
Węglarz Z., Kosakowska O., Pelc M., Geszprych A., Przybył J.L., Bączek K. 2011: Intraspecific variability of fireweed (Chamanaenerion angustifolium /L./ Scop.) and evening primrose (Oenothera biennis L.) in respect of sterol content. Herba Polonica 57(2): 7-15
more →
Pelc M., Przybył J. L., Kosakowska O., Szalacha E., Szymborska I. and Węglarz Z. 2010: Genetic and chemical variability of wild red raspberry (Rubus idaeus L.) growing in Poland. Acta Horticulturae 860: 123-127
more →
Węglarz Z., Geszprych A., Kosakowska O., Osińska E., Pelc M., Przybył J.L. 2009: Intraspecific diversity of Polish wild growing medicinal plants being introduced into cultivation. Pamiętnik Puławski 151(1): 381-392
Gajewski M., Przybył J.L., Kosakowska O., Szymczak P. 2009: Some factors influencing free sterols content in broccoli Brassica oleracea L. var. Botrytis italica Plenck.). Journal of Food Biochemistry 33,6: 881-894
more →
Kosakowska O., Węglarz Z., Przybył J.L. 2008: Chemical and genetic diversity of evening primrose (Oenothera biennis L.) occurring in the eastern area of Poland. Acta Horticulturae (ISHS) 765:151-156
more →
Bajer M., Kosakowska O., Pelc M., Bączek K. 2008: Właściwości przeciwutleniające organów wegetatywnych wiesiołka (Oenothera sp.) i wierzbiownicy (Epilobium sp.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 527:67-72
more →
Gajewski M., Przybył J.L., Kosakowska O., Szymczak P., Bajer M. 2008: Skład związków sterolowych w odmianach brokułu, zależnie od metody uprawy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 527:123-130
more →
Wardziak O., Kosakowska O, Osińska E. 2007: Chemical diversity of five natural growing populations of evening primrose (Oenothera biennis L.). Annals of Warsaw University of Life Sciences, Horticulture and Landscape Architecture 28:59-63
Kosakowska O., Przybył J.L., Węglarz Z. 2006: Sterols in vegetative and generative organs of (Oenothera paradoxa Hudziok). Folia Horticulturae Supplement 2006/1:243-246
Pelc M., Kosakowska O., Węglarz Z., Przybył J., Geszprych A. 2005: Sterols and fatty acids in the seeds of evening primrose (Oenothera Sp.) and willow herb (Epilobium Sp.). Herba Polonica 51(3/4):21-25 (published in 2006)
more →
Kosakowska O., Węglarz Z., Sidky M., Przybył J. and Geszprych A. 2005: Sterols and fatty acids in the seeds of roselle (Hibiscus sabdariffa L.) cultivated in Egypt. Herba Polonica 51(1/2):18-23
more →

↑

International Conferences
48th International Symposium on Essential Oils (ISEO2017), 10-13 09 2017, Pécs, Hungary
Poster:
 • Kosakowska O., Pióro-Jabrucka E., Bączek K., Obiedziński M., Węglarz Z.: Intraspecific variability of sweet basil (Ocimum basilicum L.) in special respect to essential oil content and composition
 • VII International Scientific Agriculture Symposium Agrosym 2016, 6-9 10 2016 Jahorina, Bosnia and Herzegovina
 • Osińska E., Kosakowska O., Ambroszczyk A., Rosłon W.: The influence of Nano-GroŽ preparation on growth, development and yield of peppermint (Mentha x piperita L.)
 • Rosłon W., Kosakowska O., Ambroszczyk A., Osińska E.: The influence of Nano-GroŽ preparation on growth, development and yield of sweet basil (Ocimum basilicum L.)
 • The 6th Global Summit on Medicinal and Aromatic Plants (GSMAP-6), 24-26 05 2016 Riga, Latvia
 • Kosakowska O., Bączek K., Pawełczak A., Przybył JL., Węglarz Z.: Intraspecific variability of Origanum vulgare ssp. in respect of developmental and chemical traits
 • Bączek K., Przybył JL., Węglarz Z.: The accumulation of biomass and biologically active compounds in Shaposhnicovia divaricata cultivated in Poland
 • Pióro-Jabrucka E., Bączek K., Pawełczak A., Chmielecki R., Przybył JL., Węglarz Z.: The influence of storing period and temperature on valerian seeds sowing value
 • Bączek K., Pawełczak A., Chmielecki R., Węglarz Z.: Developmental and chemical diversity of Valeriana officinalis L.
 • 5th Global Summit on Medicinal and Aromatic Plants (GOSMAP-5) Medicinal and aromatic plants in health care, 8-12 12 2013, Miri, Sarawak, Malaysia
 • Węglarz Z., Bączek K., Przybył J.L., Kuczerenko A., Kosakowska O.: Yield and quality of southern sweet-grass leaves as affected by reduction of sunlight intensity
 • 3 rd. International Horticultural Confernce for Post-graduate Students 2013, 23-24 10 2013, Lednice, Czech Republic
 • Gajewski M.: Chosen factors affecting quality of carrots
 • Metera A., Mazur K. Z., Wtulich J., Gajc-Wolska J.: Effect of supplementary lighting on quality of tomato plant (Solanum lycopersicum L.) in autumn-winter cultivation
 • Mazur K.Z.: The effect of 1-MCP on carotenoids content and postharvest ripening in ‘Cherry’ tomato fruits
 • Wtulich J., Metera A., Kosakowska O., Mazur K. Z., Gajc-Wolska J.: Early spring cultivation of dill (Anethum graveolens L.)
 • 44th International Symposium on Essential Oils (ISEO 2013), 8-12 09 2013, Budapest, Hungary
 • Bączek K., Kosakowska O., Kuźma P., Obiedziński M., Węglarz Z.: Intraspecific variability of self-sown pine (Pinus silvestris L.) occurring in eastern area of Poland
 • Kosakowska O., Bączek K., Kuźma P., Kuptel M., Obiedziński M., Węglarz Z: Intraspecific variability of little-leaved linden (Tilia cordata Mill.) occurring in Eastern Poland
 • THE XVII INTERNATIONAL CONGRESS "PHYTOPHARM 2013", 08-10 07 2013, Vienna, Austria
 • Bączek K., Kosakowska O., Przybył J.L., Węglarz Z.: Intraspecific variability of common yarrow (Achillea millefolium L. s.l.) occurring in Eastern Poland
 • Przybył J.L., Bączek K., Kosakowska O., Węglarz Z.: Accumulation of biomass and phenolic compounds in roseroot (Rhodiola rosea L.)
 • XI International Controlled & Modified Atmosphere Research Conference, 03-07 06 2013, Trani, Italy
 • Metera A., Mazur K.Z., Nowecka M., Gajc-Wolska J. : The Influence of Controlled Atmosphere Storage Conditions on Chemical Composition of Two Lettuce Cultivars
 • Wtulich J., Majchrzak M., Metera A., Mazur K.Z., Kosakowska O., Gajc-Wolska J.: Effect of Controlled Storage Method on Essential Oil and Carotenoids in Dill (Anethum graveolens L.)
 • Mazur K.Z., Gajewski M., Czechowska E., Decyk J., Metera A., Marcinkowska M., Wtulich J., Przybył J.L.: Effect of 1-MCP Treatment on Quality of Stored ‘Cherry’ Tomatoes
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Roślina - źródło materiału badawczego, Plant - the source of research material, 10 18-20 2012, Lublin, Polska
 • Gajc-Wolska J., Nowecka M., Mazur K., Metera A.: The effect of cultivation term and specific extracts on leaf chemical composition of radicchio (Cichorium intybus L. var. foliosum Bisch.)
 • Osińska E., Rosłon W., Szymborska-Sandhu I.: Morphological and chemical variability within perennials species of the genus Plantago L.
 • Pióro-Jabrucka E., Bączek K., Kosakowska O.: Quality of wild growing populations of wild thyme (Thymus serpyllum L.) and common thyme (Thymus pulegioides L.)
 • Bączek K.: Seasonal variations of biologically active compounds in Eleuthero (Eleutherococcus senticosus /Rupr. et Maxim./ Maxim.)
 • Mazur K., Gajewski M., Metera A., Przybył J.L., Marcinkowska M., Brama K.: Relationship between carotenoid content and fruits colour of ‘cherry’ tomato (Solanum lycopersicum L. var. cerasiforme)
 • Pudzianowska M., Gajewski M., Tulik M., Mańkowska W., Dziechciarska M., Cimaszewska K., Mastej P., Roszkowska F.: Influence of storage conditions on quality of common onion and shallot
 • Kosakowska O., Przybył J.L., Skonieczna I., Węglarz Z.: Intraspecific variability of common skullcap (Scutellaria galericulata L.) occuring in the eastern area of Poland
 • Rosłon W., Osińska E., Szymborska-Sandhu I.: Morphological and chemical variability within annual species of the genus Plantago L.
 • 4th International Symposium Breeding Research on Medicinal and Aromatic Plants (ISBMAP2009), 06 17-21 2009, Ljubljana, Slovenia
 • Kuczerenko A., Węglarz Z., Przybył J. L.: Chemical variability of wild growing Geum urbanum L. Book of Abstracts: 50
 • Bączek K., Przybył J. L., Węglarz Z.: Intraspecific chemical variability of Eleutherococcus senticosus (Rupr. et. Maxim.) Maxim. Book of Abstracts: 60
 • Pelc M., Przybył J. L., Kosakowska O., Szalacha E., Szymborska I. and Węglarz Z.: Genetic and chemical variability of wild red raspberry (Rubus idaeus L.) growing in Poland. Book of Abstracts: 61
 • Pióro-Jabrucka E.,Bączek K. and Węglarz Z.: Intraspecific variability of sage (Salvia officinalis L.). Book of Abstracts: 61
 • World Conference On Medicinal And Aromatic Plants (WOCMAP IV), Using Plants For The Benefit Of People, 11 9-14 2008, Cape Town, South Africa
 • Bączek K., Przybył J. L., Węglarz Z.: Accumulation of biologically active compounds in eleuthero (Eleutherococcus senticosus /Rupr. et Maxim./ Maxim.) grown in Poland. Programme And Abstracts: 20; Geszprych A., Węglarz Z., Kosakowska O. 2008: Ex situ study on chemical variability of wormwood (Artemisia absinthium L.). Programme and Abstracts: 22
 • 39th International Symposium on Essential Oils (ISEO 2008), 09 7-10 2008, Quedlinburg, Germany
 • Geszprych A., Węglarz Z., Kosakowska O.: Intraspecific and developmental variability of wormwood (Artemisia absinthium L.) in respect of the essential oil content and composition. Programme And Abstracts: 128
 • 3rd Global Summit on Medicinal and Aromatic Plants (GOSMAP-3) Medicinal and aromatic plants in health care, 11 21-24 2007, Chiang Mai, Thailand
 • Węglarz Z., Kosakowska O., Pelc M., Geszprych A., Przybył J.L., Bączek K.: Polish wild growing plants as a source of medicinal raw materials with high sterol content. Programme & Abstracts: 215
 • 27th International Horticultural Congress and Exhibition (IHC 2006), International Symposium on Plants as Food and Medicine: The Utilization and Development of Horticultural Plants for Human Health, 08 13-19 2006, Soul, South Korea
 • Przybył J., Węglarz Z., Geszprych A.: Quality of roseroot (Rhodiola rosea L.) cultivated in Poland. Abstracts: 87
 • Kosakowska O., Węglarz Z., Przybył J.: Chemical and genetic diversity of evening primrose (Oenothera biennis L.) occurring in the eastern area of Poland. Abstracts: 87
 • ↑

  Nationial Conferences
  Kolekcje roślin użytkowych w świetle globalnej strategii ochrony świata roślin 2020 pod patronatem Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce w ramach XLVI Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych, Koryciny, Polska 13-16 06 2016
  Referaty/Oral:
 • Bączek K., Kosakowska O., Przybył J.L., Pióro-Jabrucka E., Angielczyk M., Węglarz Z.: Ocena materiałów kolekcyjnych dziko rosnących roślin leczniczych i aromatycznych pochodzących z ekspedycji krajowych i zagranicznych
 • Postery/Posters:
 • EPióro-Jabrucka E., Angielczyk M., Bączek K., Węglarz Z.: Przełamywanie spoczynku trudno kiełkujących nasion dziko rosnących roślin na przykładzie turówki leœnej (Hierochloë australis /Schrad./ Roem. et Schult.)
 • Kosakowska O., Bączek K., Przybył J.L., Węglarz Z.: Gromadzenie się związków fenolowych w czterech gatunkach tarczycy (Scutelaria sp.)
 • Ogólnopolska Konferencja Różnorodność biologiczna Polski a światowy Strategiczny Plan dla Bioróżnorodności 2011-2020 - nowe wyzwania i zadania dla ogrodów botanicznych oraz banków genów, Warszawa-Powsin, Polska 30 06 - 4 07 2014
 • EPióro-Jabrucka E., Bączek K., Pawełczak A., Węglarz Z.: Ocena parametrów kiełkowania nasion i początkowego wzrostu turówki leśnej (Hierochloë australis (Schrad.) Roem. & Schult.)
 • Szymborska-Sandhu I., Pawełczak A., Angielczyk M., Bączek K., Węglarz Z.: Regeneracja miodownika melisowatego (Melittis melissophyllum L.) w kulturach in vitro
 • Bączek K., Mosakowska K., Kosakowska O., Węglarz Z., Przybył J.L.: Wpływ metody rozmnażania wegetatywnego turówki leśnej (Hierochloë australis (Schrad.) Roem. & Schult.) na jej rozwój i gromadzenie się zwišzków biologicznie aktywnych w pierwszym i drugim roku wegetacji roślin
 • Zrównoważona produkcja roślin warzywnych i leczniczych - osiągnięcia i wyzwania, Warszawa, Polska 20-21 06 2013
 • Gajc-Wolska J., Mazur K., Metera A., Wtulich J., Marcinkowska M.: Wpływ nawozów organiczno-mineralnych na plonowanie i jakość papryki słodkiej (Capsicum annuum L.) w uprawie pod osłonami
 • Gajewski M, Pudzianowska M, Kowalczyk K, Przybył J.L., Brama K., Dziechciarska M.: The influence of storage temperature and duration on chilling injuries in cucumber fruits
 • Kosakowska O.: Gromadzenie się flawonoidów w organach nadziemnych tarczycy bajkalskiej (Scutellaria baicalensis Georgi)
 • Kowalczyk K, Gajc-Wolska J., Bujalski D., Marcinkowska M., Radzanowska J.: Wpływ doświetlania lampami MH i WLS na jakość owoców ogórka (Cucumis sativus)
 • Mazur K.Z., Gajewski M., Metera A., Przybył J.L., Marcinkowska M., Wtulich J.: Importance of 1-Methylcyclopropene in Storage Practice
 • Metera A., Wtulich J., Mazur K.Z., Gajc-Wolska J., Gajewski M.: Effect of supplementary lighting on quality of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) fruits
 • Mirgos M., Kosakowska O., Radzanowska J.: Charakterystyka morfologiczna, chemiczna i sensoryczna lebiodki pospolitej (Origanum vulgare L.) rosnącej dziko w południowo-wschodniej Polsce
 • Osińska E., Rosłon W., Geszprych A., Wyszogrodzka A.: Chemical characteristics of psyllium (Plantago psyllium L.) in cultivation
 • Pawełczak A., Osińska E.: Regeneracja dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.) i cztero-bocznego (Hypericum maculatum Crantz) w kulturach in vitro
 • Pióro-Jabrucka E., Bączek K.: Wpływ czynnika maternalnego na rozwój szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.) i jej wartość surowcową
 • Rosłon W., Osińska E, Geszprych A., Wajs-Bonikowska A.: Influence of chosen agrotechnical factors and drying method on essential oil content and composition in garden angelica (Archangelica officinalis L.) leaves
 • Wtulich J, Metera A., Przybył J.L., Kosakowska O., Mazur K.Z., Gajc-Wolska J.: Influence of controlled storage method on the content of chlorophylls and essential oil in dill
 • V Ogólnopolska Konferencja Zasobów Genowych Roślin pt. Roślinne zasoby genowe biologiczną podstawą rozwoju rolnictwa, Rogów, Polska 12-14 09 2012
 • Kuczerenko A., Przybył J.L., Węglarz Z.: Porównanie składu chemicznego wybranych populacji kuklika pospolitego (Geum urbanum) pochodzących ze stanowisk naturalnych i z uprawy
 • Pawełczak A., Bączek K., Przybył J.L., Kołakowska J., Węglarz Z.: Charakterystyka rozwojowa 4 populacji różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.) w pierwszym roku wegetacji
 • Przybył J.L., Bączek K., Tulik M., Węglarz Z.: Wartość surowcowa wybranych dziko rosnących populacji bobrka trójlistkowego (Menyanthes trifoliata)
 • Bączek K., Przybył J.L., Węglarz Z., Ejdys M.: Porównanie składu chemicznego krwiściągu lekarskiego (Sanguisorba officinalis) pochodzącego z obszaru Polski i Mongolii
 • Bączek K., Kosakowska O., Przybył J.L., Węglarz Z., Ejdys M.: Zróżnicowanie chemiczne dziko rosnących populacji krwawnika pospolitego (Achillea millefolium)
 • Kosakowska O., Geszprych A., Bączek K., Węglarz Z.: Ocena składu chemicznego dziko rosnących populacji lebiodki pospolitej (Origanum vulgare), pochodzących z terenu Polski i Ukrainy
 • XXI Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne Aspekty Zdrowotne Żywności i Żywienia, Białystok, Polska, 21-23 09 2011
 • Kraśniewska K., Gniewosz M., Bączek ., Kosakowska O.: Przeciwdrobnoustrojowa aktywność ekstraktu z kłączy bergenii grubo listnej (Bergenia crassifolia (L.) Frisch)
 • I Kongres Nauk Rolniczych Nauka - Praktyce Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, Puławy, 14-15 05 2009
 • Węglarz Z., Geszprych A., Kosakowska O., Osińska E., Pelc M., Przybył J.L. Zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe polskich dziko rosnących roślin leczniczych wprowadzanych do uprawy. Materiały konferencyjne: 255-256
 • Prozdrowotna produkcja roślin warzywnych i zielarskich, Olsztyn, Polska, 26-27 06 2008
 • poster: Bajer M., Kosakowska O., Pelc M., Bączek K. 2008: Właściwości przeciwutleniające organów wegetatywnych wiesiołka (Oenothera sp.) i wierzbiownicy (Epilobium sp.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 527:67-72
 • Gajewski M., Przybył J. L., Kosakowska O., Szymczak P., Bajer M.: Skład związków sterolowych w odmianach brokułu, zależnie od metody uprawy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 527:123-130
 • Różnorodność biologiczna warzyw i roślin zielarskich z uwzględnieniem agrotechniki i technologii uprawy, Kraków, Polska, 20-21 06 2006
 • poster: Bryksa-Godzisz M., Węglarz Z. 2006: Charakterystyka rozwojowa kocanek piaskowych Helichrysum arenarium (L.) Moench w warunkach uprawy. Folia Horticulturae Supplement 2006/1:71-76
 • Gajc-Wolska J., Rosłon W., Osińska E. 2006: Ocena jakości świeżego surowca pietruszki naciowej (Petroselinum sativum L. ssp. crispum) i selera listkowego (Apium graveolens L. var. secalinum). Folia Horticulturae Supplement 2006/1:118-123
 • Kobryń J., Zielony T., 2006: Wpływ zawartości azotu w pożywce oraz przechowywania na plon i jakość sałaty uprawianej na wełnie mineralnej. Folia Horticulturae Supplement 2006/1:224-229
 • Gajewski M., Arasimowicz D. 2006: Wpływ stadium dojrzałości oraz przechowywania na zawartość wolnych kwasów polifenolowych w owocach odmian oberżyny (Solanum melongena L..) Folia Horticulturae Supplement 2006/1:128-132
 • Kosakowska O., Przybył J.L., Węglarz Z.: Sterols in vegetative and generative organs of Oenothera paradoxa Hudziok. Folia Horticulturae Supplement 2006/1:243-246
 • Kowalczyk K. 2006: Występowanie suchej zgnilizny owoców (BER)papryki (Capsicum annuum L.) w zależności od intensywności radiacji i odmiany. Folia Horticulturae Supplement 2006/1:253-257
 • Pelc M. Węglarz Z. 2006: Związki fenolowe w zielu wierzbownicy wąskolistnej (E.angustifolium L.) i wierzbownicy kosmatej (E. Hirsutum L.). Folia Horticulturae Supplement 2006/2:54-59
 • Pióro-Jabrucka E., Suchorska-Tropił K., Radzanowska J. 2006: Jakość sensoryczna ziela wybranych ekotypów macierzanki zwyczajnej (Thymus pulegioides l.) oraz macierzanki piaskowej (Thymus serpyllum L.). Folia Horticulturae Supplement 2006/2:60-64
 • ↑

  Books & Monographs
  Ekologiczna uprawa ziół - rośliny lecznicze i aromatyczne ze stanowisk naturalnych i z uprawy w ekologicznym systemie produkcji - →
  Angielczyk M., Bączek K., Geszprych A., Kosakowska O., Mirgos M., Pióro-Jabrucka E., Przybył J.L., Węglarz Z.
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Promocji i Komunikacji, Wydział Rolnictwa Ekologicznego, Warszawa 2013, 60 stron
  ISBN: 978-83-62178-64-3
  Metody uprawy i wprowadzania do uprawy ziół metodami ekologicznymi oraz metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczania chwastów w ekologicznych uprawach zielarskich, w: Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 roku →
  Węglarz Z., Bączek K., Kosakowska O., Pelc M., Pióro-Jabrucka E., Przybył J., Wiśniewska M., Kuczerenko A., mgr Ejdys M., Gzowska M.
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, falenty, 2012, 307-323
  ISBN: 978-83-62178-52-0
  Check Availability →

  ↑