Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

didactics

Home > Didactics > Courses

Towaroznawstwo zielarskie z elementami biologii i uprawy roślin prozdrowotnych

Postgraduate Studies →

Wykłady:
30 h
Ćwiczenia laboratoryne:
0 h
Ćwiczenia terenowe:
22 h
ECTS:
Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie materiału na egzaminie końcowym
Obecność na ćwiczeniach

UWAGA! Materiały zawarte w prezentacjach dotyczących towaroznawstwa będą treścią testów które uczestnicy Studiów zobowiązani będą do wypełnienia w domu lub na zajęciach majowych - jako element zaliczenia przedmiotu.

Lecturer(s):
Prof. Janina Gajc-Wolska, Prof. Ewa Osińska

↑