Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

didactics

Home > Didactics > Courses

Przechowywanie, konserwacja i pakowanie produktów i surowców roślinnych

Postgraduate Studies →

Wykłady:
15 h
Ćwiczenia laboratoryne:
-
Ćwiczenia terenowe:
-
ECTS:
2
Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie materiału na egzaminie końcowym

Lecturer(s):
Prof. Marek Gajewski, Dr. Jarosław L. Przybył

↑