Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

didactics

Home > Didactics > Courses

Metody oceny jakości surowców zielarskich

Postgraduate Studies →

Wykłady:
8 h
Ćwiczenia laboratoryne:
20 h
Ćwiczenia terenowe:
-
ECTS:
Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie materiału na egzaminie końcowym
Obecność na ćwiczeniach
Wykonanie zestawu analiz

Lecturer(s):
Dr. Wiesława Rosłon, Dr. Jarosław L. Przybył, Dr. Olga Kosakowska, Dr. Małgorzata Mirgos

↑