Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

didactics

Home > Didactics > Courses

Farmakologia

Postgraduate Studies →

Wykłady:
15 h
Ćwiczenia laboratoryne:
-
Ćwiczenia terenowe:
-
ECTS:
Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie materiału na egzaminie końcowym

Lecturer(s):
dr n.med. A. Piechal

↑