Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

didactics

Home > Didactics > Courses

BHP i udzielanie pierwszej pomocy

Postgraduate Studies →

Wykłady:
3 h
Ćwiczenia laboratoryne:
2 h
Ćwiczenia terenowe:
-
ECTS:
Forma zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie materiału na egzaminie końcowym

Lecturer(s):
dr med. Anna Staniszewska

↑