Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

didactics

Home > Didactics > Courses

Ćwiczenia terenowe wyjazdowe: rośliny prozdrowotne - rozpoznawanie, zielarstwo, suszarnictwo, przetwórstwo, pakowanie

Postgraduate Studies →

Wykłady:
-
Ćwiczenia laboratoryne:
-
Ćwiczenia terenowe:
18 h
ECTS:
Forma zaliczenia przedmiotu:
Obecność na ćwiczeniach
Raport pisemny z ćwiczeń
Zaliczenie materiału na egzaminie końcowym
Zaliczenie raportu z ćwiczeń terenowych

Lecturer(s):
Prof. Janina Gajc-Wolska, Prof. Ewa Osińska, Prof. Marek Gajewski, Dr. Wiesława Rosłon

↑