Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

didactics

Home > Didactics > Courses

Przygotowanie i opracowanie pracy dyplomowej

Postgraduate Studies →

Wykłady:
-
Ćwiczenia laboratoryne:
-
Ćwiczenia terenowe:
-
ECTS:
Forma zaliczenia przedmiotu:
Przyjęcie pracy przez komisję

Lecturer(s):
wszyscy prowadzący zajęcia

↑