Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

didactics

Home > Didactics > FHLA

About Specialization

Studia na specjalizacji magisterskiej Surowce roślinne o wysokiej aktywności biologicznej są naturalną i harmonijną kontynuacją nauki i rozszerzeniem wiedzy zdobytej wcześniej na specjalizacji inżynierskiej Rośliny lecznicze. Studia te przygotowują także do pracy naukowej, między innymi poprzez uczestnictwo w prowadzonych w Katedrze badaniach, zakończonych napisaniem przez studenta pracy magisterskiej.
   Ukończenie studiów na tej specjalizacji umożliwia podejmowanie pracy nie tylko w organizacjach i przedsiębiorstwach w branży ogrodniczej, ale także w różnych instytucjach związanych z ochroną środowiska.
   Specjalistyczna wiedza z zakresu roślin leczniczych oraz innych surowców o wysokiej aktywności biologicznej potrzebna jest najbardziej przy poszukiwaniu pracy w przedsiębiorstwach dynamicznie rozwijającej się branży zielarskiej a także innych branżach przemysłu spożywczego w sferze produkcyjnej, analityczno-kontrolnej jak i badawczej.

Specializations
  see more

Second Degree (M.Sc.) full-time Studies
Specialization: Plant raw materials of high biological activity

Teaching Courses

↑


Proposed Thesis Topics
  • The is no proposition at this moment.↑