Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

didactics

Home > Didactics > FHLA

About Specialization

Specjalizacja ta jest skierowana do osób pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu produkcji, obrotu i konserwacji roślin warzywnych i leczniczych. Studia w ramach tej specjalizacji umożliwiają nabycie umiejętności kompleksowej oceny jakości produktów roślinnych, z wykorzystaniem nowoczesnych metod fizycznych, fizyko-chemicznych, instrumentalnych i sensorycznych. Po ukończeniu specjalizacji absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, instytutach badawczych działających w sektorze rolnictwa i gospodarki żywnościowej, firmach chemicznych związanych z sektorem rolnictwa, firmach związanych z hodowlą i nasiennictwem, jednostkach doradczych i propagujących wiedzę ogrodniczą. Absolwent jest przygotowany także do podjęcia studiów doktoranckich z zakresu ogrodnictwa.

Specializations
  see more

Second Degree (M.Sc.) full-time Studies
Specialization: Vegetable and medicinal plants

Teaching Courses

↑


Proposed Thesis Topics
  • The is no proposition at this moment.↑