Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

didactics

Home > Didactics > FHLA

About Specialization

Studia objęte specjalizacją inżynierską Rośliny lecznicze i specjalne mają na celu przekazanie studentom wiedzy na dwóch poziomach:
   - poziomie ogólnym, związanym z charakterem roślin zawierających tzw. związki biologiczne aktywne a zaliczanych do takich grup jak rośliny lecznicze, aromatyczne, przyprawowe, kosmetyczne, itd.
   - poziomie bardziej szczegółowym dotyczącym wiedzy inżynierskiej w zakresie zrównoważonego pozyskiwania roślin leczniczych ze stanowisk naturalnych, metod uprawy tych roślin, technologii konserwacji i wstępnego przetwarzania a także metod oceny ich jakości. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na zagadnienia związane z oceną jakości szerokiego spektrum surowców, w tym także importowanych surowców leczniczych, egzotycznych przypraw i używek.

Specializations
  see more

First Degree (B.Sc.) full-time Studies
Specialization: Medicinal plants

Teaching Courses

↑


Proposed Thesis Topics
  • The is no proposition at this moment.

↑