Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

didactics

Home > Didactics > FHLA

About Specialization

Specjalizacja jest skierowana do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu metod uprawy, technologii obrotu, przechowywania oraz oceny jakości roślin warzywnych. Studenci wybierający tę specjalizację będą mogli wykorzystać nabyte umiejętności w działalności związanej z nowoczesnymi technologiami uprawy warzyw w polu i pod osłonami, a także z kompleksową oceną jakości warzyw, z wykorzystaniem nowoczesnych metod analitycznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego oraz podjęcia pracy w usługach związanych z produkcją warzywniczą, a także w laboratoriach zajmujących się oceną jakości produktów ogrodniczych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

Specializations
  see more

First Degree (B.Sc.) part-time Studies
Specialization: Vegetable plants

Teaching Courses

↑


Proposed Thesis Topics
  • The is no proposition at this moment.

↑