Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

research

Home > Research > All Research Projects

Scutellaria baicalensis

Scutellaria baicalensis
Photo J. Przybył

All Projects

Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn występowania w surowcach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom.
Projekt realizowany w ramach badań na rzecz rolnictwa ekologicznego
no.: dotacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr JPR.re.027.5.2020 z dn. 8.04.2020 r.
2016-2020

manager: Dr. Katarzyna Bączek
executors: prof. dr hab. Zenon Węglarz, dr Olga Kosakowska, dr Ewelina Pióro-Jabrucka, dr Jarosław L. Przybył

DVMP
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Cel projektu:
Cele, zadania i efekty projektu 1) określenie czynników pozbiorczych wpływających na kumulowanie pozostałości pestycydów w organach surowcowych wybranych roślin leczniczych;
2) opracowanie metod kologicznego zbioru wybranych gatunków roślin leczniczych i aromatycznych występujących na zróżnicowanych stanowiskach naturalnych, z uwzględnieniem ich wydajności surowcowej i prognozowania wielkości zbioru oraz pozbiorczego postępowania z ekologicznymi surowcami;
3) opracowanie programu szkoleń dla przedstawicieli podmiotów certyfikujących i kontrolnych w zakresie pozyskiwania ekologicznych surowców zielarskich ze stanowisk naturalnych oraz przeprowadzenie tych szkoleń. Przygotowanie publikacji naukowej do opublikowania w wydawnictwie naukowym na bazie wyników badań przeprowadzonych w ramach niniejszego projektu w latach 2016-2020.
grupy docelowe:
Rezultaty projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym i leśnym

 

Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi - Badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn niezamierzonego występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom.
no.: HOR.re.027.6.2017
2017

manager: Dr. Katarzyna Bączek
executors: prof. dr hab. Zenon Węglarz, dr Olga Kosakowska, dr Ewelina Pióro-Jabrucka, prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz, dr Jarosław L. Przybył, prof. dr hab. Jerzy Szymona

W Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych, SGGW w Warszawie w 2017 roku realizowany będzie projekt badawczy, finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pt.
Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi - 
Badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn niezamierzonego występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom.

HOR.re.027.6.2017
Cel projektu:
Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie zasad dobrej praktyki ekologicznego zbioru dziko rosnących roślin leczniczych i pozbiorczego postępowania z surowcami pochodzącymi z tych roślin.
Planowana data opublikowania rezultatów projektu: 15 listopada 2017 r.
Miejsce opublikowania w Internecie rezultatów projektu: https://krwil.pl
Rezultaty projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym i leśnym.

 

Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi - Badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn niezamierzonego występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym; określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom
no.: nr HORre-msz-078-91/16(203) z dn. 17.05.2016 r.
2016

manager: Dr. Katarzyna Bączek
executors: prof. dr hab. Zenon Węglarz, dr Olga Kosakowska, dr Ewelina Pióro-Jabrucka, prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz, dr Jarosław L. Przybył, prof. dr hab. Jerzy Szymona

 more →


Badania w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla towarowej, ekologicznej uprawy rumianku pospolitego; w ramach obszaru badawczego: Warzywnictwo, w tym uprawy ziół metodami ekologicznymi; Badania w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla towarowej uprawy ekologicznej warzyw i ziół
no.: nr HORre-msz-078-91/16(203) z dn. 17.05.2016R
2016

manager: Prof. Zenon Węglarz
executors: dr Katarzyna Bączek, dr Anna Pawełczak, dr Olga Kosakowska, dr Ewelina Pióro-Jabrucka, prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz, dr Rafał Chmielecki

 more →


Badania nad zróżnicowaniem między- i wewnątrzpopulacyjnym pierwiosnki lekarskiej (Priluma officinalis L.), Różeńca górskiego(Rhodiola rosea L.) i turówki leśniej (Hierochloë australis (Schrad.) Roem et Schult.)
no.: HORhn801-12/11 zadanie nr. 112 z dn. 13.04.2011
2011, temat ciągły

manager: Prof. Zenon Węglarz
executors: dr Bączek K., dr Pawełczak A., dr Przybył J., dr Pelc M., mgr Kuczerenko A., mgr Ejdys M., Gzowska M.

 more →


Metody uprawy i wprowadzania do uprawy ziół metodami ekologicznymi oraz metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczania chwastów w ekologicznych uprawach zielarskich
no.: PKre-029-33-30/11(107)
2011, temat ciągły

manager: Prof. Zenon Węglarz
executors: dr Bączek K., dr Kosakowska O., dr Pelc M., dr Pióro-Jabrucka E., dr Przybył J., dr Wiśniewska M., mgr Kuczerenko A., mgr Ejdys M., Gzowska M.

 more →


Jakość surowcowa wybranych gatunków z rodzaju Plantago pozyskiwanych ze stanowisk naturalnych i z uprawy
no.: 7204/B/Po1/2011/40
2011-2014

manager: Prof. Ewa Osińska
executors: dr inż. Rosłon W, dr inż. Przybył J.L., dr hab. inż. Łotocka B.

 

Wprowadanie do uprawy polskich ustawowo chronionych dziko rosnących roślin leczniczych na przykładzie turówki leśnej (Hierochloë australis (Schrad.) Roem et Schult.).
no.: 7284/B/P01/2011/40
2011-2014

manager: Dr. Katarzyna Bączek
executors: prof. Węglarz Z, dr Przybył J.L.

 

Warsaw Plant Health Initiative (FP7-REGPOT-2011-1) Work Package 3
Warszawska Inicjatywa Zdrowia Roślin w ramach 7. Programu Ramowego (REGPOT)
no.: FP7-REGPOT-2011-1
2011-2014

manager: Prof. Marek Gajewski
executors:

 more →


Wpływ doświetlania lampami LED na rozwój roślin pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.), plonowanie i jakość owoców w uprawie jesienno-zimowej
no.: N N310 163938
2010-2013, Projekt badawczy własny

manager: Prof. Janina Gajc-Wolska
executors:

 

Program wieloletni pod nazwą Ulepszanie roślin dla zrównoważonych agroekosystemów, wysokiej jakośći żywności i produkcji roślinnej na cele nieżywnościowe
no.: HORzg8421/6/2001
2011-2013

manager: Prof. Zenon Węglarz
executors: dr Bączek K., dr Przybył J., dr Pióro-Jabrucka E., dr Kosakowska O., mgr Kuczerenko A., mgr Ejdys M., Gzowska M.

 

The influence of 1-MCP and modified atmosphere on quality and storability of ‘cherry’ tomato fruits from cultivation in rockwool and coconut fibre
Wpływ 1-MCP i atmosfery o zmienionym składzie na jakość i trwałość pozbiorczą owoców pomidora drobnoowocowego z uprawy na wełnie mineralnej i włóknie kokosowym
no.:
2011-2012
Project financed by National Research Center (NCN)
Projekt finansowany przez NCN

manager: Prof. Marek Gajewski
executors:

 

Lifelong Learning Programme - Leonardo da Vinci (2009-2012): Disability In Sustainable Agriculture: a New Approach for Training of practitioners (DIANA)
no.:
2009-2012

manager: dr inż. Monika J. Latkowska, Katedra Roślin Ozdobnych
executors: dr inż. M.J. Latkowska, Prof. Janina Gajc-Wolska, dr inż. S. Żakowska-Biemans
W projekcie uczestniczą przedstawiciele 6 krajów. Jego głównym celem jest stworzenie programu zintegrowanego nauczania profesjonalistów zajmujących się zieloną terapią (green care) w gospodarstwach terapeutycznych (care farms), które umożliwi im radzenie sobie ze złożoną stroną praktyczną tej działalności. Przeprowadzone zostaną pilotażowe szkolenia opracowane przez uczestników projektu.
 more →


Gromadzenie się związków biologicznie aktywnych w eleuterokoku kolczystym (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim) uprawianym w Polsce
no.: N N310 312834
2008-2010, Projekt badawczy promotorski

manager: Prof. Zenon Węglarz
executors: mgr inż. Bączek K.

 

Poprawa jakości warzyw poprzez zastosowanie produktów oferowanych przez firmę Arysta Life Science Polska
no.: PPJW4/2008
2008

manager: Prof. Janina Gajc-Wolska, Dr. Katarzyna Kowalczyk
executors: mgr inż. Zielony T., Kopiec G., Cieślak J.
W ramach projektu finansowanego przez firmę Arysta Life Science Polska w 2008 roku przeprowadzono następujące zadania badawcze:
a. Wpływ preparatów Goteo i BM 86 na plonowanie i jakość owoców wybranych odmian papryki słodkiej (Capsicum annuum L.) w uprawie pod osłonami.
b. Wpływ biopreparatów na plonowanie i jakość owoców pomidora wysokorosnącego odmiany Faustine w uprawie polowej.
c. Wpływ biostymulatorów na plonowanie i jakość owoców pomidora samokończącego w uprawie polowe.
d. Wpływ biopreparatu Goteo na wzrost i jakość sałaty w systemie uprawy NFT.
e. Wpływ biopreparatu Goteo na wzrost rozsady pomidora. Temat zlecony przez Arysta Life Science
f. Wpływ biopreparatu Goteo i szczepienia na plonowanie pomidora w uprawie na wełnie mineralnej.
g. Wpływ biopreparatu Goteo na plonowanie pomidora w uprawie na włóknie kokosowym.
 

Efektywność trzmieli jako zapylaczy w uprawie papryki słodkiej pod osłonami
no.:
2008

manager: Prof. Janina Gajc-Wolska
executors: mgr inż. Zielony T., Kopiec G.
Temat zlecony przez Koppert Polska
 

The effect of nitrogen fertilization and plant shading on the quality of carrots of six cultivars
no.:
2008

manager: Prof. Zenon Węglarz
executors: dr hab. Gajewski M., dr Przybył J., mgr inż. Bajer M.
Temat zlecony przez firmę SVZ Poland
 

Badania nad plonowaniem ogórka (Cucumis sativus L.) w całorocznym cyklu uprawowym w warunkach kontrolowanego klimatu szklarni
no.: N310 093 31/3978
2007-2009, Projekt badawczy własny

manager: Prof. Janina Gajc-Wolska
executors: prof. dr hab. Kobryń J., dr Kowalczyk K., dr. Karwowska R, dr hab. Pietkiewicz S.

 

Charakterystyka aromatu owoców wybranych linii transgenicznych ogórka eksprymujących gen taumatyny II
no.: N312 063 32/3001
2007-2010, Projekt badawczy własny

manager: dr hab. Zawirska-Wojtasiak R.
executors: dr Mildner-Szkudlarz S., dr. Majcher M A, dr hab. Jeleń H. H., dr Szwacka M., dr hab. Gajc-Wolska J.

 

Przydatność wybranych populacji dziko rosnących roślin leczniczych z rodziny różowatych dla przemysłu zielarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem występujących w nich związków fenolowych i sterolowych
no.: R12 06803
2007-2010, Projekt badawczy rozwojowy

manager: Prof. Zenon Węglarz
executors: dr Geszprych A., dr Capecka E., dr Kosakowska O., dr Kunicki E., dr Pelc M., dr Przybył J., dr Pióro-Jabrucka E.

 

Jakość surowca bylicy piołun (Artemisia absinthium L.) pozyskiwanego ze stanowisk naturalnych i z uprawy, z uwzględnieniem czynników wpływających na zawartość i skład głównych grup związków biologicznie czynnych
no.: N 310 044 32
2007-2010, Projekt badawczy własny

manager: Dr. Anna Geszprych
executors: prof. dr hab. Węglarz Z., dr Przybył J.

 

Wpływ warunków uprawy i stabilizacji świeżych surowców liściowych na jakość wybranych warzyw i ziół z rodziny selerowatych (Apiaceae)
no.: 2716/P01/2006/31
2006-2009, Projekt badawczy własny

manager: Dr. Wiesława Rosłon
executors: dr hab. Osińska E., dr hab. Gajc-Wolska J.

 

Wpływ niektórych czynników agrotechnicznych, warunków przechowywania oraz traktowania 1-MCP na gromadzenie się związków sterolowych oraz aktywność antyoksydacyjną brokułu (Brassica oleracea var. botrytis italica Plenck.)
no.: 2 PO6 R 025 29
2005-2008, Projekt badawczy własny

manager: Prof. Marek Gajewski
executors: dr Przybył J., dr Kosakowska O.

 

Ocena przydatności włókna kokosowego w uprawie pomidora drobnoowocowego (Lycopersicon esculentum var. cerasiforme)
no.: 2 P06R 054 28
2005-2008, Projekt badawczy własny

manager: Prof. Jolanta Kobryń
executors: dr Kowalczyk K., dr Karwowska R., mgr inż. Radzanowska J., dr hab. Pietkiewicz S., mgr Abukhovich A., mgr inż., Zielony T., Cieślak J.

 

Gromadzenie i ocena materiałów kolekcyjnych ekotypów i uprawowych populacji roślin zielarskich
no.: HORzg061/6/2008
1995-2008

manager: Prof. Zenon Węglarz
executors: dr hab. Osińska E., dr Pióro-Jabrucka E.

 

Produkcja ziół metodami ekologicznymi
no.: RR-401-348/2008
2004-2010

manager: Prof. Zenon Węglarz
executors: dr. Rosłon W., dr Pióro-Jabrucka E., mgr inż. Bączek K.

 

↑