Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

search

Search

News
International Conference On Current Trends In Medicinal Plants Research, Pune, India, 01 10-14, 2012 - prize →
Oral presentations entitled Differences between cowslip (Primula veris L.) and oxlip (Primula elatior L./Hill.) and their intraspecific variability in respect of accumulation of biologically active compounds by Bączek K., Węglarz Z., Przybył J. L., Mirgos M., Geszprych A., Chmielecki R., Jędrzejewska A., and Functional traits of selected clones of southern sweet-grass (Hierochloë australis /Schrad./ Roem. & Schult.) by Bączek K., Węglarz Z., Przybył J.L., Ejdys M., Geszprych A., Angielczyk M., given by Dr Katarzyna Bączek during workshop Phytochemical Analysis of Therapeutically Active Constituents of Pharmaceutically Important Medicinal Plants was awarded for the best oral presentation.

↑

Staff
Dr. Małgorzata Mirgos →
Assistant Professor
tel. +48 22 59 322 56 room 127

↑

Research Projects
Badania nad zróżnicowaniem między- i wewnątrzpopulacyjnym pierwiosnki lekarskiej (Priluma officinalis L.), Różeńca górskiego(Rhodiola rosea L.) i turówki leśniej (Hierochloë australis (Schrad.) Roem et Schult.) →
2011, temat ciągły, no.: HORhn801-12/11 zadanie nr. 112 z dn. 13.04.2011
manager: Prof. Zenon Węglarz
executors: dr Bączek K., dr Pawełczak A., dr Przybył J., dr Pelc M., mgr Kuczerenko A., mgr Ejdys M., Gzowska M.
Metody uprawy i wprowadzania do uprawy ziół metodami ekologicznymi oraz metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczania chwastów w ekologicznych uprawach zielarskich →
2011, temat ciągły, no.: PKre-029-33-30/11(107)
manager: Prof. Zenon Węglarz
executors: dr Bączek K., dr Kosakowska O., dr Pelc M., dr Pióro-Jabrucka E., dr Przybył J., dr Wiśniewska M., mgr Kuczerenko A., mgr Ejdys M., Gzowska M.
Przydatność wybranych populacji dziko rosnących roślin leczniczych z rodziny różowatych dla przemysłu zielarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem występujących w nich związków fenolowych i sterolowych →
2007-2010, Projekt badawczy rozwojowy, no.: R12 06803
manager: Prof. Zenon Węglarz
executors: dr Geszprych A., dr Capecka E., dr Kosakowska O., dr Kunicki E., dr Pelc M., dr Przybył J., dr Pióro-Jabrucka E.

↑

Reviewed Publications
Krüger S., Mirgos M., Morlock G.E. 2015: Effect-directed analysis of fresh and dried elderberry (Sambucus nigra L.) via hyphenated planar chromatography. Journal of Chromatography A 1426: 209-219
more →
Mirgos M., Przybyszewska E., Capecka E., Angielczyk M., Przybył J.L., Bączek K., Węglarz Z. 2012: Intraspecific variability of great burnet (Sanguisorba officinalis L.) in respect of sterols content. Herba Polonica 58(3): 16-23
more →
Pelc M., Przybyszewska E., Przybył J.L., Capecka E., Bączek K. and Węglarz Z. 2011: Chemical Variability of Great Burnet (Sanguisorba officinalis L.) Growing Wild in Poland. Acta Horticulturae 925: 97-101
more →
Bączek K., Przybył J.L., Angielczyk M., Kuczerenko A., Pelc M., Podyma W. and Węglarz Z. 2011: Accumulation of Phenolic Compounds in Leaves and Underground Organs of Dropwort (Filipendula vulgaris Moench). Acta Horticulturae 925: 14-150
more →
Węglarz Z., Kosakowska O., Pelc M., Geszprych A., Przybył J.L., Bączek K. 2011: Intraspecific variability of fireweed (Chamanaenerion angustifolium /L./ Scop.) and evening primrose (Oenothera biennis L.) in respect of sterol content. Herba Polonica 57(2): 7-15
more →
Bączek K., Banaszczak P., Przybył J.L., Węglarz Z., Pelc M. 2010: Chemical characteristic of the above- and underground organs of 8 Eleutherococcus species. Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych 555: 163-168
Pelc M., Szalacha E., Przybył J.L., Angielczyk M., Kwiecińska D., Węglarz Z. 2010: Genetic and chemical diversity of wild growing populations of blackthorn (Prunus spinosa L.) from eastern Poland. Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych 555: 333-338
Pelc M., Przybył J. L., Kosakowska O., Szalacha E., Szymborska I. and Węglarz Z. 2010: Genetic and chemical variability of wild red raspberry (Rubus idaeus L.) growing in Poland. Acta Horticulturae 860: 123-127
more →
Węglarz Z., Geszprych A., Kosakowska O., Osińska E., Pelc M., Przybył J.L. 2009: Intraspecific diversity of Polish wild growing medicinal plants being introduced into cultivation. Pamiętnik Puławski 151(1): 381-392
Bajer M., Kosakowska O., Pelc M., Bączek K. 2008: Właściwości przeciwutleniające organów wegetatywnych wiesiołka (Oenothera sp.) i wierzbiownicy (Epilobium sp.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 527:67-72
more →
Pelc M., Węglarz Z., Przybył J., Szalacha E. 2007: Zmienność genetyczna i chemiczna wierzbownicy wąskolistnej (Epilobium angustifolium L.) i wierzbownicy kosmatej (Epilobium hirsutum L.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 517:585-592
more →
Pelc M. Węglarz Z. 2006: Związki fenolowe w zielu wierzbownicy wąskolistnej (E. angustifolium L.) i wierzbownicy kosmatej (E. hirsutum L.). Folia Horticulturae Supplement 2006/2:54-59
more →
Pelc M., Kosakowska O., Węglarz Z., Przybył J., Geszprych A. 2005: Sterols and fatty acids in the seeds of evening primrose (Oenothera Sp.) and willow herb (Epilobium Sp.). Herba Polonica 51(3/4):21-25 (published in 2006)
more →
Przybył J., Węglarz Z., Geszprych A., Pelc M. 2005: Effect of mother plant age and environmental factors on the yield and quality of roseroot (Rhodiola rosea L.) seeds. Herba Polonica 51(3/4):5-13 (published in 2006)
more →

↑

International Conferences
6th Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes 09 29 - 10 02, 2014 Zagreb, Croatia
posters
 • Gajewski M., Mazur K., Kowalczyk K., Gajc-Wolska J., Niedzińska M., Krakowiecka K., Ziętal M.: The effect of growing medium and controlled atmosphere storage on chemical composition of ‘cherry’ tomatores
 • Kowalczyk K., Marcinkowska M., Przybył J., Metera A., Cetner M.D.: The effect of nutrient solution on yield, its quality and the reaction of photosynthetic apparatus of endive (Cichorium endivia L.) grown in hydroponics
 • Kowalczyk K., Mirgos M., Bączek K., Marcinkowska M., Gajewski M.: Effect of different growing media in hydroponic culture on the yield and biological quality of the lettuce (Lactuca sativa L. var. capitata)
 • Metera A., Wtulich J., Mazur K., Niedzińska M., Gajc-Wolska J.: Evaluation of developmental parameters seedlings of tomato plants (Solanum lycopersicum L.) due to various led light quality
 • Wtulich J., Metera A., Mazur K., Niedzińska M., Gajc-Wolska J.: Summer-autumn cultivation of dill (Anethum graveolens)
 • oral
 • Gajc-Wolska J., Metera A., Wtulich J., Niedzińska M., Mazur K., Bujalski D.: Influence of controlled light conditon on developmental parameters tomato seedlings(Solanum lycopersicum L.)
 • Mazur K.Z., Gajewski M., Radzanowska J., Niedzińska M.M., Metera A.M., Wtulich J.A., Przybył J.L.: The sensory traits of ‘‘cherry’ tomato fruits as effect of 1-MCP postharvest treatment
 • Mazur K.Z., Niedzińska M.M., Przybył J.L.: Development and validation of an HPLC-ELSD, method for determination of simple sugars in ‘cherry’ tomato fruits
 • International Conference On Current Trends In Medicinal Plants Research, 01 10-14 2012, Pune, India
 • Bączek K., Węglarz Z., Przybył J. L., Mirgos M., Geszprych A., Chmielecki R., Jędrzejewska A.: Differences between cowslip (Primula veris L.) and oxlip (Primula elatior L./Hill.) and their intraspecific variability in respect of accumulation of biologically active compounds
 • Bączek K., Węglarz Z., Przybył J.L., Ejdys M., Geszprych A., Angielczyk M.: Functional traits of selected clones of southern sweet-grass (Hierochloë australis /Schrad./ Roem. & Schult.)
 • Oral presentations given by Dr Katarzyna Bączek during workshop Phytochemical Analysis of Therapeutically Active Constituents of Pharmaceutically Important Medicinal Plants was awarded for the best oral presentation .ppt → DYPLOM/DIPLOMA
 • 28th International Horticultural Congress (IHC Lisboa 2010), 08 22-27 2010, Lisbon, Portugal
 • Bączek K., Przybył J.L., Angielczyk M., Kuczerenko A., Pelc M., Podyma W. and Węglarz Z.: Accumulation of Phenolic Compounds in Leaves and Underground Organs of Dropwort (Filipendula vulgaris Moench) DYPLOM/DIPLOMA
 • Bajer M. and Gajewski M: The effect of CA storage on quality parameters of shallot (Allium ascalonicum L.) bulbs
 • Gajc-Wolska J., Kowalczyk K., Radzanowska J., Marcinkowska M.: Yielding as well as biological and sensory quality of endive (Cichorum endivia L.) cultivated in rockwool slabs
 • Geszprych A., Przybył J.L., Kuczerenko A. and Węglarz Z.: Diversity of Wormwood (Artemisia absinthium L.) Growing Wild in Poland in Respect of the Content and Composition of Essential Oil and Phenolic Compounds
 • Kowalczyk K., Gajc-Wolska J., Rutkowska M.: Effect of the nutrient solution electrical conductivity (EC) on the growth, development and quality of endive (Cichorum endivia L.) cultivated under covers
 • Kuczerenko A., Przybył J.L., Sarniak D., Bączek K. and Węglarz Z.: Accumulation of Biologically Active Compounds in Above- and Underground Organs of Common Avens (Geum urbanum L.)
 • Łyszkowska M., Gajc-Wolska J., Mazur K. and Metera A.; Yielding and Quality of Leaf Lettuce and Endive in Open Field Cultivation With Application of Growth Biostimulators
 • Pelc M., Przybyszewska E., Przybył J.L., Capecka E., Bączek K. and Węglarz Z.: Chemical Variability of Great Burnet (Sanguisorba officinalis L.) Growing Wild in Poland
 • Pióro-Jabrucka E., Przybył J.L., Komornicka M., Bączek K. and Węglarz Z.: Dropwort (Filipendula vulgaris L.) Seeds Germinability as Effected by Their Ripeness and One-Year Storage
 • Przybył J.L., Paczesna E., Angielczyk M., Bączek K., Podyma W., Geszprych A. and Węglarz Z.: Intraspecific Variability of Southern Sweet-Grass (Hierochloë australis /Schrad./ Roem. & Schult.) Wild Growing in Poland
 • XIII Jubileuszowy Sejmik Zielarski z okazji 80-lecia Polskiego Komitetu Zielarskiego Quo Vadis Phytopharmaka, 06 11-12 2010, Żerków, Polska
 • Przybyszewska E., Pelc M., Przybył J.L., Węglarz Z.: Związki sterolowe w dziko rosnących populacjach krwiściągu lekarskiego (Sanguisorba officinalis L.)
 • Pióro-Jabrucka E., Przybył J.L., Pawełczak A., Węglarz Z.: Próby uprawy wilczomlecza owłosionego (Euphorbia hirta L.) w Polsce.)
 • Bączek K., Cygan M., Przybył J.L., Angielczyk M., Węglarz Z.: Gromadzenie się związków fenolowych w nadziemnych i podziemnych organach wiązówki bulwkowej (Filipendula vulgaris Moench) w warunkach jej uprawy.)
 • 4th Global Summit on Medicinal and Aromatic Plants, 12 01-05 2009, Kuching, Malaysia
 • Bączek K., Węglarz Z., Przybyl J.L.: Diversity of biologically active compounds in Eleutherococcus genus; Węglarz Z., Pelc M., Rosłon W., Geszprych A., Kuczerenko A., Przybył J.L., Bączek K., Angielczyk M.: Polish wild growing medicinal plants of the family Rosaceae as a source of phenolic compounds
 • 4th International Symposium Breeding Research on Medicinal and Aromatic Plants (ISBMAP2009), 06 17-21 2009, Ljubljana, Slovenia
 • Kuczerenko A., Węglarz Z., Przybył J. L.: Chemical variability of wild growing Geum urbanum L. Book of Abstracts: 50
 • Bączek K., Przybył J. L., Węglarz Z.: Intraspecific chemical variability of Eleutherococcus senticosus (Rupr. et. Maxim.) Maxim. Book of Abstracts: 60
 • Pelc M., Przybył J. L., Kosakowska O., Szalacha E., Szymborska I. and Węglarz Z.: Genetic and chemical variability of wild red raspberry (Rubus idaeus L.) growing in Poland. Book of Abstracts: 61
 • Pióro-Jabrucka E.,Bączek K. and Węglarz Z.: Intraspecific variability of sage (Salvia officinalis L.). Book of Abstracts: 61
 • 3rd Global Summit on Medicinal and Aromatic Plants (GOSMAP-3) Medicinal and aromatic plants in health care, 11 21-24 2007, Chiang Mai, Thailand
 • Węglarz Z., Kosakowska O., Pelc M., Geszprych A., Przybył J.L., Bączek K.: Polish wild growing plants as a source of medicinal raw materials with high sterol content. Programme & Abstracts: 215
 • Second Meeting of MAP Working Group, 12 15-18 2004, Strumica, Republic of Macedonia
 • Węglarz Z., Osińska E., Buchwald W., Geszprych A., Przybył J., Pióro-Jabrucka E., Pelc M.: Diversity of wild growing medicinal plants in Poland. Report of a Working Group on Medicinal and Aromatic Plants
 • ↑

  Nationial Conferences
  Ogólnopolska Ogrodnicza Konferencja Naukowa — Ziemia – Roœlina – Człowiek, Kraków, Polska 20-21 09 2017
 • Gajc-Wolska J., Mazur K., Niedzińska M., Żołnierczyk P., Kowalczyk K.: The influence of foliar fertilizers on quality and yield of sweet pepper (Capsicum annuum L.)
 • Kowalczyk K., Gajc-Wolska J., Bujalski D., Mirgos M., Niedzińska M., Maria, Mazur K., Żołnierczyk P., Szatkowski D., Cichoń Ma., Łęczycka N.: The effect of supplemental assimilation lighting with HPS and LED lamps on the cucumber growth, development, yield and fruit quality in autumn crop
 • Zrównoważona produkcja roślin warzywnych i leczniczych - osiągnięcia i wyzwania, Warszawa, Polska 20-21 06 2013
 • Gajc-Wolska J., Mazur K., Metera A., Wtulich J., Marcinkowska M.: Wpływ nawozów organiczno-mineralnych na plonowanie i jakość papryki słodkiej (Capsicum annuum L.) w uprawie pod osłonami
 • Gajewski M, Pudzianowska M, Kowalczyk K, Przybył J.L., Brama K., Dziechciarska M.: The influence of storage temperature and duration on chilling injuries in cucumber fruits
 • Kosakowska O.: Gromadzenie się flawonoidów w organach nadziemnych tarczycy bajkalskiej (Scutellaria baicalensis Georgi)
 • Kowalczyk K, Gajc-Wolska J., Bujalski D., Marcinkowska M., Radzanowska J.: Wpływ doświetlania lampami MH i WLS na jakość owoców ogórka (Cucumis sativus)
 • Mazur K.Z., Gajewski M., Metera A., Przybył J.L., Marcinkowska M., Wtulich J.: Importance of 1-Methylcyclopropene in Storage Practice
 • Metera A., Wtulich J., Mazur K.Z., Gajc-Wolska J., Gajewski M.: Effect of supplementary lighting on quality of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) fruits
 • Mirgos M., Kosakowska O., Radzanowska J.: Charakterystyka morfologiczna, chemiczna i sensoryczna lebiodki pospolitej (Origanum vulgare L.) rosnącej dziko w południowo-wschodniej Polsce
 • Osińska E., Rosłon W., Geszprych A., Wyszogrodzka A.: Chemical characteristics of psyllium (Plantago psyllium L.) in cultivation
 • Pawełczak A., Osińska E.: Regeneracja dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.) i cztero-bocznego (Hypericum maculatum Crantz) w kulturach in vitro
 • Pióro-Jabrucka E., Bączek K.: Wpływ czynnika maternalnego na rozwój szałwii lekarskiej (Salvia officinalis L.) i jej wartość surowcową
 • Rosłon W., Osińska E, Geszprych A., Wajs-Bonikowska A.: Influence of chosen agrotechnical factors and drying method on essential oil content and composition in garden angelica (Archangelica officinalis L.) leaves
 • Wtulich J, Metera A., Przybył J.L., Kosakowska O., Mazur K.Z., Gajc-Wolska J.: Influence of controlled storage method on the content of chlorophylls and essential oil in dill
 • Konferencja Ochrona zasobów Genowych, Zakopane, 20-23 09 2009
 • Pelc M., Szalacha E., Przybył J.L., Angielczyk M., Kwiecińska D., Węglarz Z.: Zmienność dziko rosnących populacji śliwy tarniny (Prunus spinosa L.) na terenie wschodniej Polski
 • Bączek K., Banaszczak P., Przybyl J.L., Węglarz Z., Pelc M.: Zmienność chemiczna w obrębie rodzaju Eleutheroccocus.
 • I Kongres Nauk Rolniczych Nauka - Praktyce Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich, Puławy, 14-15 05 2009
 • Węglarz Z., Geszprych A., Kosakowska O., Osińska E., Pelc M., Przybył J.L. Zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe polskich dziko rosnących roślin leczniczych wprowadzanych do uprawy. Materiały konferencyjne: 255-256
 • Prozdrowotna produkcja roślin warzywnych i zielarskich, Olsztyn, Polska, 26-27 06 2008
 • poster: Bajer M., Kosakowska O., Pelc M., Bączek K. 2008: Właściwości przeciwutleniające organów wegetatywnych wiesiołka (Oenothera sp.) i wierzbiownicy (Epilobium sp.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 527:67-72
 • Gajewski M., Przybył J. L., Kosakowska O., Szymczak P., Bajer M.: Skład związków sterolowych w odmianach brokułu, zależnie od metody uprawy. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 527:123-130
 • Zasoby genowe roślin w ochronie różnorodności biologicznej, Lublin, Polska 27-29 06 2006
 • poster: Pelc M., Węglarz Z., Szalacha E., Przybył J.: Zmiennośc genetyczna i chemiczna populacji Epilobium angustifolium L. i Epilobium hirtusum L.
 • Różnorodność biologiczna warzyw i roślin zielarskich z uwzględnieniem agrotechniki i technologii uprawy, Kraków, Polska, 20-21 06 2006
 • poster: Bryksa-Godzisz M., Węglarz Z. 2006: Charakterystyka rozwojowa kocanek piaskowych Helichrysum arenarium (L.) Moench w warunkach uprawy. Folia Horticulturae Supplement 2006/1:71-76
 • Gajc-Wolska J., Rosłon W., Osińska E. 2006: Ocena jakości świeżego surowca pietruszki naciowej (Petroselinum sativum L. ssp. crispum) i selera listkowego (Apium graveolens L. var. secalinum). Folia Horticulturae Supplement 2006/1:118-123
 • Kobryń J., Zielony T., 2006: Wpływ zawartości azotu w pożywce oraz przechowywania na plon i jakość sałaty uprawianej na wełnie mineralnej. Folia Horticulturae Supplement 2006/1:224-229
 • Gajewski M., Arasimowicz D. 2006: Wpływ stadium dojrzałości oraz przechowywania na zawartość wolnych kwasów polifenolowych w owocach odmian oberżyny (Solanum melongena L..) Folia Horticulturae Supplement 2006/1:128-132
 • Kosakowska O., Przybył J.L., Węglarz Z.: Sterols in vegetative and generative organs of Oenothera paradoxa Hudziok. Folia Horticulturae Supplement 2006/1:243-246
 • Kowalczyk K. 2006: Występowanie suchej zgnilizny owoców (BER)papryki (Capsicum annuum L.) w zależności od intensywności radiacji i odmiany. Folia Horticulturae Supplement 2006/1:253-257
 • Pelc M. Węglarz Z. 2006: Związki fenolowe w zielu wierzbownicy wąskolistnej (E.angustifolium L.) i wierzbownicy kosmatej (E. Hirsutum L.). Folia Horticulturae Supplement 2006/2:54-59
 • Pióro-Jabrucka E., Suchorska-Tropił K., Radzanowska J. 2006: Jakość sensoryczna ziela wybranych ekotypów macierzanki zwyczajnej (Thymus pulegioides l.) oraz macierzanki piaskowej (Thymus serpyllum L.). Folia Horticulturae Supplement 2006/2:60-64
 • ↑

  Books & Monographs
  Ekologiczna uprawa ziół - rośliny lecznicze i aromatyczne ze stanowisk naturalnych i z uprawy w ekologicznym systemie produkcji - →
  Angielczyk M., Bączek K., Geszprych A., Kosakowska O., Mirgos M., Pióro-Jabrucka E., Przybył J.L., Węglarz Z.
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Promocji i Komunikacji, Wydział Rolnictwa Ekologicznego, Warszawa 2013, 60 stron
  ISBN: 978-83-62178-64-3
  Metody uprawy i wprowadzania do uprawy ziół metodami ekologicznymi oraz metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczania chwastów w ekologicznych uprawach zielarskich, w: Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 roku →
  Węglarz Z., Bączek K., Kosakowska O., Pelc M., Pióro-Jabrucka E., Przybył J., Wiśniewska M., Kuczerenko A., mgr Ejdys M., Gzowska M.
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, falenty, 2012, 307-323
  ISBN: 978-83-62178-52-0
  Check Availability →
  Diversity of wild growing medicinal plants in Poland. In: Lipman E, editor. 2009. Report of a Working Group on Medicinal and Aromatic Plants. Second Meeting, 16-18 December 2004, Strumica, Macedonia FYR / Third Meeting, 26–28 June 2007, Olomouc, Czech Republic. →
  Węglarz Z., Osińska E., Buchwald W., Geszprych A., Przybył J., Pióro-Jabrucka E., Pelc M.
  Bioversity International, Rome, Italy 2009
  ISBN: 978-92-9043-812-0
  Check Availability →

  ↑