Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

staff

Home > Staff > Business Cards

Prof. Feliks Kotowski †

Prof. Feliks Kotowski †

Publications

  see it

Teaching Courses

  see it

Prof. Feliks Kotowski †1919 stopień dr filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
1923 stopień dr hab. W Studium Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego
1929 tytuł profesora

W latach 1922-1929 kierownik Zakładu Uprawy i Hodowli Warzyw SGGW.

  History of Department

↑