Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

staff

Home > Staff > Business Cards

Prof. Janina Gajc-Wolska

Prof. Janina Gajc-Wolska

Publications

  see it

Teaching Courses

  see it

Prof. Janina Gajc-Wolska ORCID Knowledge Base Warsaw University of Life Sciences

Professor

tel. +48 22 59 322 49 room 21
tel./fax +48 22 59 322 32
e-mail: janina_gajc_wolska@sggw.edu.pl

letter

Consultation hours 2020/21
Monday 1000 - 1200
Thursday 1200 - 1400

membership

Pełnomocnik Dziekana ds. Kontaktów z gospodarką

1982 stopień mgr na Wydziale Ogrodnictwa SGGW
1992 stopień dr Nauk Rolniczych na Wydziale Ogrodnictwa SGGW
2004 stopień dr hab. Nauk Rolniczych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury KrajobrazuSGGW

Od 2009 kierownik Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

  History of Department


↑