Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

staff

Home > Staff > Business Cards

Prof. Krystyna Karwowska †

Prof. Krystyna Karwowska †

Publications

  see it

Teaching Courses

  see it

Prof. Krystyna Karwowska †

Professor
1931-2018


1954 stopień mgr inż. ogrodnictwa na Wydziale Ogrodnictwa SGGW
1966 stopień dr Nauk Technicznych na Politechnice Łódzkiej
1974 stopień dr hab. Nauk Technicznych na Politechnice Łódzkiej
1979 tytuł profesora
1988 tytuł profesora

W latach 1960-1984 kieruje pracownią Technologii i Badań Substancji Smakowych i Zapachowych w Instytucie Przemysłu Fermentacyjnego.
W latach 1984-1992 kierownik Zakładu Roślin Leczniczych na Wydziale Ogrodniczym SGGW

  History of Department

↑