Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

didactics

Home > Didactics > Courses

Supporting documents for the teaching courses

Teaching Coursesfacebook

Kierownik studiów:
Prof. Janina Gajc-Wolska
Sekretariat studiów:
Faculty of Horticutrure and Biotechnology WULS
Wymagania:
ukończone studia wyższe dowolnego kierunku, dyplom licencjata, inżyniera lub magistra
Czas trwania:
2 semestry, 12 zjazdów w ciągu trwania studiów (soboty i niedziele)
Opłata:
4600 zł łącznie za dwa semestry, płatne dwóch równych ratach przed rozpoczęciem semestrów
Zasady naboru:
według kolejności zgłoszeń, liczba osób: do 32
Termin zgłoszeń:
do 30 września 2021


Osoby zainteresowane studiami powinny dostarczyć następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia / ankieta osobowa z klauzulą RODO (dostępne tu).
  • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów,
  • oświadczenie o zgodzie na formę elektroniczną dokumentów (dostępne tu).Podpisane dokumenty proszę zeskanować do formatu pdf i wysłać na adres marek_gajewski@sggw.edu.pl

O przyjęciu na studia zawiadomimy pocztą elektroniczną. Prosimy podać swój adres e-mail i numer telefonu!

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym na adres:
   Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii
   ul. Nowoursynowska 159
   02-776 Warszawa

do pobrania
  Ulotka

  Program i plan

  Podanie / ankieta

  Oświadczenie

  Regulamin Studów Podyplomowych

  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia

  Wzór strony tytułowej (proszę nacisnąć Prawy Klawisz Myszy i wybrać -> zapisz jako)INFORMACJE OGÓLNE:
Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie - XI Edition

Postgraduate Studies →

Szanowne Kandydatki, Szanowni Kandydaci!
Zapraszamy do uczestnictwa w XI edycji studiów podyplomowych „Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia”. Pierwszy zjazd planujemy na 23/24 października. Przewidujemy, że zajęcia będą odbywać się w formie stacjonarnej. Terminy zjazdów będą przesłane do Państwa i będą też dostępne na stronie internetowej, podobnie jak program i inne informacje.

Opłata za dwa semestry wynosi w tym roku 4600 zł, płatne w dwóch ratach przed rozpoczęciem semestrów.

Dokumenty aplikacyjne (podpisany kwestionariusz z klauzulą RODO oraz odpis dyplomu) mogą Państwo w pierwszej kolejności wysłać w formie skanu na adres mailowy marek_gajewski@sggw.edu.pl (wraz z dodatkowym oświadczeniem o zgodzie na formę elektroniczną), a następnie, po zakwalifikowaniu, wysłać pocztą w formie papierowej na adres Dziekanatu Wydziału Ogrodnictwa i Biotechnologii SGGW.

Potwierdzenia o przyjęciu będą rozsyłane od końca sierpnia lub początku września. Do czasu otrzymania potwierdzenia prosimy (niepotrzebnie) nie przesyłać wersji papierowych aplikacji. Na stronie są zamieszczone:
- informacja o XI edycji studiów
- formularz podania/ankiety z klauzulą RODO
- oświadczenie o zgodzie na formę elektroniczną dokumentów
- regulamin studiów podyplomowych SGGW w Warszawie

W razie pytań proszę pisać: marek_gajewski@sggw.edu.pl
lub telefonować: +48 606 609 456
Program studiów uwzględnia tematykę kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego wymaganą do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. Zajęcia  XI edycji tych studiów odbywać się będą od października 2021 do czerwca 2022 r., w cyklu 12 zjazdów w sobotnio-niedzielnych. Kandydaci powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) dowolnego kierunku. Studia adresowane są do osób pragnących pogłębić wiedzę na tematy związane z wykorzystaniem roślin leczniczych oraz o wysokiej aktywności biologicznej – w profilaktyce zdrowotnej oraz z oceną ich jakości i technologią obrotu. Studia mogą zainteresować osoby pragnące założyć firmę zajmującą się produkcją, przechowywaniem, obrotem i przetwórstwem surowców roślinnych, tzw. zdrowej żywności. Tematyka studiów może także zainteresować osoby o nastawieniu hobbystycznym, pragnącym poszerzyć swoją wiedzę na temat ciekawych gatunków roślin, zdrowego trybu odżywiania, składników żywności wpływających pozytywnie na kondycję człowieka i dobre samopoczucie. Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia: towaroznawstwo roślin prozdrowotnych i leczniczych z elementami biologii i metod uprawy, metody przechowywania, pakowania i konserwacji surowców roślinnych, podstawy dietetyki i suplementacji diety, metody oceny jakości surowców roślinnych, aromaterapia roślinna, charakterystyka leków roślinnych i zasady obrotu, farmakognozja, elementy farmakologii, anatomii i fizjologii człowieka oraz zagadnienia bezpieczeństwa żywności.
   Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z SGGW w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajęcia praktyczne będą prowadzone w laboratoriach SGGW oraz w terenie, w tym w firmie zielarskiej na Podlasiu.

Lecturer(s):
specjaliści ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

↑