Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

didactics

Home > Didactics > Courses

Supporting documents for the teaching courses

Teaching Coursesfacebook

Kierownik studiów:
Prof. Janina Gajc-Wolska
Sekretariat studiów:
Faculty of Horticutrure and Biotechnology WULS
Wymagania:
ukończone studia wyższe dowolnego kierunku, dyplom licencjata, inżyniera lub magistra
Czas trwania:
2 semestry, 12 zjazdów w ciągu trwania studiów (soboty i niedziele)
Opłata:
5600 zł łącznie za dwa semestry, płatne dwóch równych ratach przed rozpoczęciem semestrów
Zasady naboru:
według kolejności zgłoszeń, liczba osób: do 32
Termin zgłoszeń:
do 30 września 2023


Osoby zainteresowane studiami powinny:
1. Zarejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) na studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2. Dostarczyć następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia / ankieta osobowa z klauzulą RODO (dostępne tu jako doc albo jako pdf).
  • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów,
  • oświadczenie o zgodzie na formę elektroniczną dokumentów (dostępne tu jako doc albo jako pdf).Podpisane dokumenty proszę zapisać do formatu pdf i wysłać na adres marek_gajewski@sggw.edu.pl.

O przyjęciu na studia zawiadomimy pocztą elektroniczną. Prosimy podać swój adres e-mail i numer telefonu! Po otrzymaniu informacji o przyjęciu dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym na adres:
Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

do pobrania
  Ulotka

  Program i plan

  Podanie / ankieta

  Oświadczenie

  Regulamin Studów Podyplomowych

  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia

  Wzór strony tytułowej (proszę nacisnąć Prawy Klawisz Myszy i wybrać -> zapisz jako)INFORMACJE OGÓLNE:
Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie - XIII Edition

Postgraduate Studies →

Szanowne Kandydatki, Szanowni Kandydaci!
Zapraszamy do uczestnictwa w XIII edycji studiów podyplomowych Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia. Pierwszy zjazd planujemy na 22/23 października. Przewidujemy, że zajęcia będą odbywać się w formie stacjonarnej. Terminy zjazdów będą przesłane do Państwa i będą też dostępne na stronie internetowej, podobnie jak program i inne informacje.

Opłata za dwa semestry wynosi w tym roku 5600 zł, płatne w dwóch ratach przed rozpoczęciem semestrów.

W razie pytań proszę pisać: marek_gajewski@sggw.edu.pl
lub telefonować: +48 606 609 456
Program studiów uwzględnia tematykę kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego wymaganą do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. Zajęcia  XIII edycji tych studiów odbywać się będą od października 2023 do czerwca 2024 r., w cyklu 12 zjazdów w sobotnio-niedzielnych. Kandydaci powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) dowolnego kierunku. Studia adresowane są do osób pragnących pogłębić wiedzę na tematy związane z wykorzystaniem roślin leczniczych oraz o wysokiej aktywności biologicznej – w profilaktyce zdrowotnej oraz z oceną ich jakości i technologią obrotu. Studia mogą zainteresować osoby pragnące założyć firmę zajmującą się produkcją, przechowywaniem, obrotem i przetwórstwem surowców roślinnych, tzw. zdrowej żywności. Tematyka studiów może także zainteresować osoby o nastawieniu hobbystycznym, pragnącym poszerzyć swoją wiedzę na temat ciekawych gatunków roślin, zdrowego trybu odżywiania, składników żywności wpływających pozytywnie na kondycję człowieka i dobre samopoczucie. Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia: towaroznawstwo roślin prozdrowotnych i leczniczych z elementami biologii i metod uprawy, metody przechowywania, pakowania i konserwacji surowców roślinnych, podstawy dietetyki i suplementacji diety, metody oceny jakości surowców roślinnych, aromaterapia roślinna, charakterystyka leków roślinnych i zasady obrotu, farmakognozja, elementy farmakologii, anatomii i fizjologii człowieka oraz zagadnienia bezpieczeństwa żywności.
   Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z SGGW w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajęcia praktyczne będą prowadzone w laboratoriach SGGW oraz w terenie, w tym w firmie zielarskiej na Podlasiu.

Lecturer(s):
specjaliści ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

↑