Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

didactics

Home > Didactics > Courses

Supporting documents for the teaching courses

Teaching Coursesfacebook

Kierownik studiów:
Prof. Marek Gajewski
Sekretariat studiów:
Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW w Warszawie
Wymagania:
ukończone studia wyższe dowolnego kierunku, dyplom licencjata, inżyniera lub magistra
Czas trwania:
2 semestry, 12 zjazdów w ciągu trwania studiów (soboty i niedziele)
Opłata:
4000 zł łącznie za dwa semestry, płatne dwóch równych ratach przed rozpoczęciem semestrów
Zasady naboru:
według kolejności zgłoszeń, liczba osób: do 32
Termin zgłoszeń:
do 30 września 2019


Osoby zainteresowane studiami powinny dostarczyć następujące dokumenty:Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym na adres:
   Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych
   ul. Nowoursynowska 159
   02-776 Warszawa
   budynek nr 35, pokój 21


O przyjęciu na studia zawiadomimy pocztą elektroniczną. Prosimy podać swój adres e-mail i numer telefonu!

do pobrania
  Ulotka

  Informator

  Zasady rekrutacji i odplatności

  Program Studiów Podyplomowych

  Kwestionariusz osobowy

  Regulamin Studów Podyplomowych

  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia

  Wzór strony tytułowej

  ZaświadczenieINFORMACJE OGÓLNE:
Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie - IX Edition

Postgraduate Studies →

Szanowni Państwo!
Niedługo mamy zamiar ogłosić rekrutację na X edycję Studiów. Oczekujemy jeszcze na zatwierdzenie programu przez Władze Uczelni. Prosimy o cierpliwość.

W razie pytań prosimy pisać na adres na adres Kierownika Studiów: marek_gajewski@sggw.edu.pl
tel. +48 22 59 322 50
Program studiów uwzględnia tematykę kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego wymaganą do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. Zajęcia  IX edycji tych studiów odbywać się będą od października 2019 do czerwca 2020 r., w cyklu 12 zjazdów w sobotnio-niedzielnych. Kandydaci powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) dowolnego kierunku. Studia adresowane są do osób pragnących pogłębić wiedzę na tematy związane z wykorzystaniem roślin leczniczych oraz o wysokiej aktywności biologicznej – w profilaktyce zdrowotnej oraz z oceną ich jakości i technologią obrotu. Studia mogą zainteresować osoby pragnące założyć firmę zajmującą się produkcją, przechowywaniem, obrotem i przetwórstwem surowców roślinnych, tzw. zdrowej żywności. Tematyka studiów może także zainteresować osoby o nastawieniu hobbystycznym, pragnącym poszerzyć swoją wiedzę na temat ciekawych gatunków roślin, zdrowego trybu odżywiania, składników żywności wpływających pozytywnie na kondycję człowieka i dobre samopoczucie. Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia: towaroznawstwo roślin prozdrowotnych i leczniczych z elementami biologii i metod uprawy, metody przechowywania, pakowania i konserwacji surowców roślinnych, podstawy dietetyki i suplementacji diety, metody oceny jakości surowców roślinnych, aromaterapia roślinna, charakterystyka leków roślinnych i zasady obrotu, farmakognozja, elementy farmakologii, anatomii i fizjologii człowieka oraz zagadnienia bezpieczeństwa żywności.
   Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z SGGW w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajęcia praktyczne będą prowadzone w laboratoriach SGGW oraz w terenie, w tym w firmie zielarskiej na Podlasiu.

Lecturer(s):
specjaliści ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

↑