Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

Postgraduate Studies
X Edition

  more

Specializations
Wondering over the choice of specialization?

  more

Research Projects
Current Projects

  more

Service
Our offer for companies & research centers

  more

Download

  more  DVMP on Facebook

Events

October 27 2020
Vegetable garden and mill, don‘t tell your neighbor how much they yield
FEB

11

Seminar
Seminar will be held on Tuesday, February 11th 2020 at 12:00 a.m., room 23
Speaker: dr Jarosław L. Przybył.
Title: Fruit Logistica 2020 - fresh produce trade show

DEC

18

Xmas meeting
Xmas meeting will be held on Wednesday, De 17th 2019 at 1:00 p.m., room 23.
We invite all employees, PhD students, students and supporters of the Chair!

MAY

16

Seminar
Seminar will be held on Thursday, May 16th 2010 at 10:00 a.m., room 125
Speaker: dr Danka Radic,
University of Educons, Sremska Kamenica, Serbia

Hot News

Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego
2019 11 14
Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn występowania w surowcach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom. Sprawozdanie z zadania realizowanego w ramach badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego, dotacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr PJ.re.027.2.2019 z dn. 24.04.2019 r.
serwer 1)
oraz
serwer 2)
 
New PhD Student Welcome
2014 10 01
M.Sc. Radosław Łaźny began his doctoral studies from October 1, 2019. 
Informacja o realizacji projektu badawczego
2019 06 06
W Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych, SGGW w Warszawie w 2019 roku realizowany będzie projekt badawczy, finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
pt. Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn niezamierzonego występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom.
Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr PJ.re.027.2.2019
Cel projektu
1) określenie przydatności wybranych roślin o wysokiej zdolności do kumulowania substancji niedozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym jako gatunków wskaźnikowych przy typowaniu stanowisk naturalnych do ekologicznego zbioru surowców zielarskich
2) opracowanie metod ekologicznego zbioru wybranych gatunków roślin leczniczych i aromatycznych występujących na zróżnicowanych stanowiskach naturalnych, z uwzględnieniem ich wydajności surowcowej i prognozowania wielkości zbioru oraz pozbiorczego postępowania z ekologicznymi surowcami
3) opracowanie cyklu szkoleń dla przedstawicieli podmiotów certyfikujących oraz dla zbieraczy ziół i pracowników punktów skupu ziół, w zakresie pozyskiwania ekologicznych surowców zielarskich ze stanowisk naturalnych.
Planowana data opublikowania rezultatów projektu: 15 listopada 2019 r.
Miejsce opublikowania w Internecie rezultatów projektu: https://krwil.pl
Rezultaty projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym i leśnym.
 


↑