Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

seminar


Photo J.L. Przybył

Seminar

2020/21
Fridays, 915 - 1100, room 23 (ground floor), building 35

2020 02 11
Dr. Jarosław L. Przybył
Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych
Instytut Nauk Ogrodniczych SGGW w Warszawie
Targi Fruit Logistica 2020


↑