Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

download

Download Department’s Materials↑

Download Reports

Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn występowania w surowcach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom.

Sprawozdanie z zadania realizowanego w ramach badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego, dotacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
nr JPR.re.027.5.2020 z dn. 8.04.2020 r.
RAPORT

↓   pdf
Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn występowania w surowcach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom.

Sprawozdanie z zadania realizowanego w ramach badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego, dotacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
nr JPR.re.027.5.2020 z dn. 8.04.2020 r.
SUPLEMENT - MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ZBIERACZY I INSPEKTORÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

↓   pdf
Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn występowania w surowcach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom.

Sprawozdanie z zadania realizowanego w ramach badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego, dotacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
nr PJ.re.027.2.2019 z dn. 24.04.2019 r.

↓   pdf
Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w zakresie możliwości wykorzystania substancji podstawowych w ochronie warzyw i ziół w uprawie ekologicznej.

Sprawozdanie z zadania realizowanego w ramach badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego dotacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
HOR.re.027.7.2018 z dn. 24.04.2018 r.

↓   pdf
Materiały szkoleniowe dla zbieraczy i inspektorów rolnictwa ekologicznego
Opracowanie przygotowane w ramach zadania pt.:
Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi – badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn niezamierzonego występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom.

Sprawozdanie z zadania realizowanego w w ramach badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego dotacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
nr HORre-msz-078-91/16(203) z 2016r.,
nr HOR.re.027.6.2017 z 2017 r.
nr HOR.re.073.4.2018 z 2018 r.

↓   pdf
Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn występowania w surowcach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom.

Sprawozdanie z zadania realizowanego w  ramach badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego dotacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
HOR.re.027.7.2018 z dn. 24.04.2018 r.

↓   pdf
SZKOLENIE: Zbiór surowców z roślin dziko rosnących

Sprawozdanie z zadania realizowanego w ramach badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego
dotacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
HOR.re.027.6.2017 z dn. 26.05.2017 r.

↓   pdf
Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi – badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn niezamierzonego występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom.

Sprawozdanie z zadania realizowanego w ramach badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego
dotacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
HOR.re.027.6.2017 z dn. 26.05.2017 r.

↓   pdf
Warzywnictwo, w tym uprawa ziół, metodami ekologicznymi – badania w zakresie określenia Ÿródeł oraz przyczyn niezamierzonego występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom.

Sprawozdanie z zadania realizowanego w ramach badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego
nr HORre-msz-078-91/16(203) z dn. 17.05.2016 r.

↓   pdf
Badania w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla towarowej, ekologicznej uprawy rumianku pospolitego

Sprawozdanie z zadania realizowanego w ramach obszaru badawczego
Warzywnictwo, w tym uprawy ziół metodami ekologicznymi
Badania w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla towarowej uprawy ekologicznej warzyw i ziół
w ramach badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego
nr HORre-msz-078-91/16(203) z dn. 17.05.2016R

↓   pdf
Badania nad zróżnicowaniem między- i wewnątrzpopulacyjnym pierwiosnki lekarskiej (Primula officinalis L.), różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.) i turówki leśnej (Hierochloë australis (schrad.) Roem et Schult.)
Grant report no. HOR hn 801-24/12 2012 27 04
↓   zip
Badania nad zróżnicowaniem między- i wewnątrzpopulacyjnym pierwiosnki lekarskiej (Primula officinalis L.), różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.) i turówki leśnej (Hierochloë australis (schrad.) Roem et Schult.)
Grant report no. HOR hn 801-12/11 2011 13 04
↓   pdf
Przydatność wybranych populacji dziko rosnących roślin leczniczych z rodziny różowatych dla przemysłu zielarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem występujących w nich związków fenolowych i sterolowych
Grant report no. R12 068 03 Vol. I
↓   pdf
Przydatność wybranych populacji dziko rosnących roślin leczniczych z rodziny różowatych dla przemysłu zielarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem występujących w nich związków fenolowych i sterolowych
Grant report no. R12 068 03 Vol. II
↓   pdf
Przydatność wybranych populacji dziko rosnących roślin leczniczych z rodziny różowatych dla przemysłu zielarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem występujących w nich związków fenolowych i sterolowych
Grant report no. R12 068 03 Vol. III
↓   pdf
Metody uprawy i wprowadzania do uprawy ziół metodami ekologicznymi oraz metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczania chwastów w ekologicznych uprawach zielarskich
2012 research for organic farming in the production of herbs report
↓   zip
Metody uprawy i wprowadzania do uprawy ziół metodami ekologicznymi oraz metody ochrony przed szkodnikami, chorobami i zwalczania chwastów w ekologicznych uprawach zielarskich
2011 research for organic farming in the production of herbs report
↓   zip
Produkcja ziół metodami ekologicznymi
2010 research for organic farming in the production of herbs report
↓   pdf
Produkcja ziół metodami ekologicznymi
2009 report summary
↓   pdf
Produkcja ziół metodami ekologicznymi
2008 report summary
↓   pdf
Wpływ faz rozwojowych oraz metod przechowywania na jakość szalotki (Allium ascalonicum L.) uprawianej z rozsady
autoreferat pracy doktorskiej mgr Marty Pudzianowskiej
↓   pdf
Plonowanie i jakość generatywnie i wegetatywnie rozmnażanych form dziurawca zwyczajnego i czterobocznego - Hypericum perforatum L. i H. maculatum Cr.
M.Sc. Anna Pawełczak, Ph.D. summary
↓   pdf
Gromadzenie się związków biologicznie aktywnych w eleuterokoku kolczystym (Eleutherococcus senticosus /Rupr. et Maxim./ Maxim.) uprawianym w Polsce
M.Sc. Katarzyna Bączek, Ph.D. summary
↓   pdf
Środowiskowe i rozwojowe uwarunkowania zmienności marzanki wonnej Galium odoratum (L.) Scop.
M.Sc. Olga Wardzak, Ph.D. summary
↓   pdf


↑

Download Forms & Manuals↑

Download from Other Sites

Acrobat Reader
↓  free software for reading files in pdf format
doPDF
↓  free software for writing files in pdf format

↑