Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

research

Home > Research > Research Facilities

Experimental Greenhouse

Research
Doskonalenie technologii produkcji warzyw w uprawach bezglebowych.

Aktualnie prowadzone prace dotyczą: Lycopersicon esculentum Mill., Cucumis sativus L., Solanum melongena L., Capsicum annuum L., Lactuca sativa L.,Cichorium endivia L.

Wprowadzanie nowych gatunków warzyw do uprawy pod osłonami.

Aktualnie prowadzone prace dotyczą: Solanum muricatum Aiton

Obiekt wykorzystywany jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studiów dziennych i zaocznych z przedmiotów Inżynieria ogrodnicza, Ogólna uprawa warzyw oraz Warzywnictwo szklarniowe dla kierunku Ogrodnictwo, a także w ramach Podyplomowego Studium Integrowanej Produkcji Ogrodniczej. Studenci kierunku Biotechnologia mają możliwość zapoznać się z nowoczesnymi sposobami uprawy warzyw w ramach przedmiotu Technologia intensywnych upraw szklarniowych.
   Obiekt służy także do prowadzenia doświadczeń w ramach prac magisterskich i doktorskich.
Equipment
  • 3 sekcje szklarni po 360 m2 każda. Dwie sekcje podzielone są na 5 kamer po 60 m2. Pierwsza z nich wyposażona jest w stoły przesuwne, instalację do doświetlania, druga zaś posiada kamery zagonowe. Trzecia sekcja podzielona jest na 2 kamery po 180 m2 każda, z których jedna posiada możliwość regulacji temperatury systemu korzeniowego dzięki instalacji grzewczej w posadzce (podłodze).
  • We wszystkich kamerach zamontowano kurtyny cieniujące oraz do izolacji cieplnej. Istnieje też możliwość regulacji wilgotności względnej powietrza oraz zawartości CO2 w atmosferze. Ponadto dla kolekcji roślin leczniczych Katedra posiada kamerę o pow. 60 m2 wyposażoną częściowo w stoły i częściowo w zagony.
  • Wszystkie kamery posiadają wyposażenie do fertygacji stosowanej w nowoczesnych technologiach produkcji. Czynniki klimatu (światło, wilgotność powietrza, temperatura powietrza, zawartość CO2 w atmosferze szklarni) sterowane są komputerowo, natomiast dla fertygacji istnieje oddzielny system sterowania.
  • W obiekcie szklarniowym prowadzone są również uprawy hydroponiczne w technologii NFT (Nutrient Film Technique - cienkowarstwowe kultury przepływowe) a także uprawy aeroponiczne, pozwalające na bezinwazyjną ocenę systemu korzeniowego roślin.
  • Tak wyposażony obiekt jest doskonałym polem dydaktycznym i jedynym pośród ośrodków akademickich w Polsce.

↑