Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

research

Home > Research > Research Facilities

Cell and Tissue Culture Lab

Research
Pracownia kultur in vitro służy do prowadzenia doświadczeń związanych z opracowaniem metodyki mikrorozmnażania wybranych gatunków roślin warzywnych i leczniczych oraz do otrzymywania wolnego od chorób wyrównanego materiału sadzeniowego do dalszych badań.

Aktualnie prowadzone prace dotyczą: Eleutherococcus senticosus, Euphorbia hirta, Hypericum perforatum, Codonopsis lanceolata, Menispermum cordifolia, Rhodiola rosea, Armoracia rusticana.

W pracowni prowadzone są doświadczenia mające na celu:

- Otrzymywanie sterylnych kultur wybranych gatunków roślin warzywnych i leczniczych.
- Badanie możliwości regeneracji pędów z fragmentów różnych organów wegetatywnych roślin.
- Opracowywanie optymalnego składu pożywek i innych warunków wzrostu pozwalających na uzyskanie intensywnego namnażania badanych gatunków roślin.
- Otrzymanie odpowiedniej liczby sadzonek in vitro do założenia doświadczeń w warunkach szklarniowych i polowych.

Equipment
 • 2 growing chambers
 • Autoclave SMS ASVE

  Growing media, labware and tools sterilization

 • Laminar air flow chamber Telstar AH-100

  Steril plant material handling

 • Sterilizers

  Tolls sterilization

 • Analytical balans Radwag WPS 360/C

  Growing media copmpounds weighing

 • pH-meters

  Growing media pH adjusting

 • Shelving for cultivation
 • Air condition

↑