Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

staff

Home > Staff > Business Cards

Prof. Antonina Rumińska †

Prof. Antonina Rumińska †

Prof. Antonina Rumińska †

Professor
1914-2014


1937 stopień mgr na Wydziale Rolnym Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie
1960 stopień dr Nauk Rolniczych SGGW
1966 stopień dr hab. Nauk Rolniczych SGGW
1975 tytuł profesora

W 1948 prowadzi pierwsze wykłady z zielarstwa na Wydziale Ogrodnictwa SGGW.
W latach 1950-1967 kierownik Zakładu Roślin Leczniczych na Wydziału Ogrodnictwa SGGW.
W latach 1951-1967 prowadzi zajęcia z zakresu biologii i agrotechniki roślin zielarskich dla studentów Wydziału Rolniczego i Ogrodniczego oraz kształci specjalistów z tego zakresu.
W latach 1967-1984 kierownik Samodzielnego Zakładu Roślin Leczniczych i Specjalnych na Wydziale Ogrodnictwa SGGW.
W latach 1975-1978 prodziekan Wydziału Ogrodnictwa SGGW ds. Studenckich.

  History of Department

↑