Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

staff

Home > Staff > Business Cards

Prof. Emil Chroboczek †

Prof. Emil Chroboczek †

Publications

  see it

Teaching Courses

  see it

to another web page

Biogram w encyklopedii PWN →

Prof. Emil Chroboczek †


1902-1978


1929 stopień inż. na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego
1936 stopień dr hab. Nauk Rolniczych SGGW
1937 tytuł profesora nadzwyczajnego SGGW

W latach 1932-1939 kierownik Zakładu Uprawy i Hodowli Warzyw SGGW.
W latach 1946-1967 kierownik Katedry Warzywnictwa SGGW.
W latach 1948-1949 i 1949-1950 dziekan Wydziału Ogrodniczego SGGW.
W 1960 doktorat honoris causa Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.
W 1966 członek rzeczywisty PAN.
W 1970 doktorat honoris causa Uniwersytetu Ogrodniczego w Budapeszcie.
W 1974 doktorat honoris causa Akademii Rolniczej w Lublinie.

  History of Department

↑