Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

staff

Home > Staff > Business Cards

Prof. Krystyna Suchorska-Tropiło

Prof. Krystyna Suchorska-Tropiło

Publications

  see it

Teaching Courses

  see it

Prof. Krystyna Suchorska-Tropiło

Professor

tel./fax +48 22 59 322 32
e-mail: krwl@sggw.edu.pl

letter

1962 stopień mgr farmacji na Akademii Medycznej w Warszawie, ze specjalizacją botaniczno-farmaceutyczną
1974 stopień dr Nauk Rolniczych na SGGW ze specjalizacją rośliny lecznicze
1983 stopień dr hab. Nauk Rolniczych ze specjalizacją rośliny lecznicze
1992 tytuł profesora

W latach 1984-1989 prodziekan Wydziału Ogrodnictwa SGGW ds. Studenckich.
W latach 1992-1993 kierownik Zakładu Roślin Leczniczych na Wydziale Ogrodnictwa SGGW.
W latach 1997-2006 kierownik stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.

  History of Department

↑