Department of Vegetable and Medicinal Plants

Home| Staff| Seminar| Didactics| Research| Publications| History| Download| Links| Contact

Postgraduate Studies
Szanowni Państwo!
Niedługo mamy zamiar ogłosić rekrutację na X edycję Studiów. Oczekujemy jeszcze na zatwierdzenie programu przez Władze Uczelni. Prosimy o cierpliwość.

W razie pytań prosimy pisać na adres na adres Kierownika Studiów: marek_gajewski@sggw.edu.pl
tel. +48 22 59 322 50
IX Edition

  more

Specializations
Wondering over the choice of specialization?

  more

Research Projects
Current Projects

  more

Service
Our offer for companies & research centers

  more

Download

  more  DVMP on Facebook

Events

July 2 2020
Every flower has its perfume
Turkish proverb
FEB

11

Seminar
Seminar will be held on Tuesday, February 11th 2020 at 12:00 a.m., room 23
Speaker: dr Jarosław L. Przybył.
Title: Fruit Logistica 2020 - fresh produce trade show

DEC

18

Xmas meeting
Xmas meeting will be held on Wednesday, De 17th 2019 at 1:00 p.m., room 23.
We invite all employees, PhD students, students and supporters of the Chair!

MAY

16

Seminar
Seminar will be held on Thursday, May 16th 2010 at 10:00 a.m., room 125
Speaker: dr Danka Radic,
University of Educons, Sremska Kamenica, Serbia

Hot News

Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego
2019 11 14
Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn występowania w surowcach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom. Sprawozdanie z zadania realizowanego w ramach badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego, dotacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr PJ.re.027.2.2019 z dn. 24.04.2019 r.
serwer 1)
oraz
serwer 2)
 
New PhD Student Welcome
2014 10 01
M.Sc. Radosław Łaźny began his doctoral studies from October 1, 2019. 
Informacja o realizacji projektu badawczego
2019 06 06
W Katedrze Roślin Warzywnych i Leczniczych, SGGW w Warszawie w 2019 roku realizowany będzie projekt badawczy, finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
pt. Warzywnictwo ekologiczne, w tym uprawa ziół: badania w zakresie określenia źródeł oraz przyczyn niezamierzonego występowania w produktach ekologicznych środków niedopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Określenie dobrych praktyk, standardów postępowania, opracowanie przewodnika oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania takim przypadkom.
Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr PJ.re.027.2.2019
Cel projektu
1) określenie przydatności wybranych roślin o wysokiej zdolności do kumulowania substancji niedozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym jako gatunków wskaźnikowych przy typowaniu stanowisk naturalnych do ekologicznego zbioru surowców zielarskich
2) opracowanie metod ekologicznego zbioru wybranych gatunków roślin leczniczych i aromatycznych występujących na zróżnicowanych stanowiskach naturalnych, z uwzględnieniem ich wydajności surowcowej i prognozowania wielkości zbioru oraz pozbiorczego postępowania z ekologicznymi surowcami
3) opracowanie cyklu szkoleń dla przedstawicieli podmiotów certyfikujących oraz dla zbieraczy ziół i pracowników punktów skupu ziół, w zakresie pozyskiwania ekologicznych surowców zielarskich ze stanowisk naturalnych.
Planowana data opublikowania rezultatów projektu: 15 listopada 2019 r.
Miejsce opublikowania w Internecie rezultatów projektu: https://krwil.pl
Rezultaty projektu będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w sektorze rolnym i leśnym.
 


↑